Dostarczamy wysokiej jakości usługi IT

Konsultacje i projekty EDI

Obecnie zestawiamy połączenie do prawie wszystkich kluczowych producentów marek samochodów.

Programiści i specjaliści

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem analizujemy Twoje procesy, dlatego nasze rozwiązania są dostosowane do Twoich potrzeb.

Centrum badań rozwojowych

Prowadzone projekty/badania realizuje ponad 10 pracowników badawczych. Celem projektów jest maksymalizacja efektywności pracy, budownictwa i doboru technologii wykonania.

Umowy współpracy

Nasze umowy stałej współpracy charakteryzują szybkie czasy reakcji, dostępność 24/7 i dedykowana kadra specjalistów.

Dokumentacje

Dokumentacje stworzone zostały ze szczegółna dokładnością, dzieki czemu z łatwością zdobędziesz informacje o naszych programach i sposobie ich obsługi.

Outsourcing
Konsultacje i projekty EDI
Programiści i specjaliści
Centrum badań rozwojowych
Umowy współpracy
Dokumentacje

Outsourcing


Zapewniamy w pełnym zakresie wsparcie informatyczne przedsiębiorstw i organizacji. Realizujemy usługi w oparciu o wybrany element infrastruktury u Klienta, jak i konsolidujemy całość procesów informatycznych.


Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług są umowy SLA podpisywane z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, farmaceutycznymi, architektonicznymi.


Podnosimy nasze kwalifikacje i zdobywany nowe doświadczenie poprzez tworzenie centr badawczo-rozwojowe gdzie testujemy nowe rozwiązania w programowaniu, IT i procesach biznesowych.

Skontaktuj się z nami


Wacław Skorny

Dyrektor działu outsourcing

Konsultacje i projekty EDI


 • Zestawienie relacji i utrzymanie kanałów transmisji na potrzeby wymiany danych EDI (GXS, ENX, OFTP)
 • Pełny outsourcing struktury wraz z obsługą Business (kontrakty, relacje)
 • Tworzenie dedykowanych map translacji dla dokumentów (EDIFACT, ODETTE, VDA)
 • Udostępnienie własnej autorskiej platformy WEBEDI wraz z integracją z posiadanym systemem ERP
 • Monitorujemy na bieżąco wymianę danych za pośrednictwem własnych zaprogramowanych interfejsów

Programiści i specjaliści


 • Zatrudniamy architektów pracujących w revicie celem umożliwienia programowania bibliotek BIM dla oferowanych produktów
 • Tworzenie i zarządzanie wewnętrzną chmurą danych w środowisku Linux i MS Windows
 • Programowanie w środowisku Diango/Pyton JavaScript (jQuery), AJAX, HTML5, CSS3
 • Prowadzenie audytów systemu IFS wdrożenie modułów wraz z zarządzaniem systemu i tworzeniu raportów
 • Analiza danych za pośrednictwem sieci neuronowych z próbą tworzenia sztucznej inteligencji dla powtarzalnych zadań w obszarze pracy

Centrum badań rozwojowych


 • Realizacja projektu badania efektywności pracowników fizycznych wraz z Politechniką Krakowską zakończona programowaniem platformy do zarządzania
 • Dzierżawa i zarządzanie zbiorem danych na potrzeby badań i analizy oraz udostępnienie wyników poprzez zaprogramowane algorytmy
 • Badanie i rozwój systemu budowy oszczędnego proekologicznego domu za pośrednictwem budowania świadomości poprzez algorytmy wynikowe
 • Wykorzystanie w projektach zagadnień sieci neuronowych
 • Centra badawcze na terenie trzech województw
 • Analiza danych za pośrednictwem sieci neuronowych, oraz budowa sieci semantycznych

Zapraszamy na prezentację stworzonego przez nas oprogramowania, podzielimy się naszą wiedzą, zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie IT.

Umowy współpracy


 • Nasze usługi wsparte są umowami SLA dla branż produkcyjnych (specjalizacja Automotive)
 • Udostępnianie pracowników na potrzeby kompleksowego zarządzania strukturą IT (24h x 7 dni)
 • Umowy utrzymania gotowości pracowników dla zapewnienia ciągłości pracy, monitorowanie systemowe CCTV i inne
 • Rozwiązywanie bieżących problemów wraz z raportem analizy
 • Dzierżawa specjalistów i inżynierów na potrzeby jednorazowego projektu wg stawek godzinowych raportowanych w dziennych rozliczeniach timecard

Dokumentacje