POLITYKA PRYWATNOŚCI​

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku zmianie ulegną obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania wejdzie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. „RODO”.

Otrzymują Państwo niniejszą wiadomość dlatego, że są lub byli Państwo naszym klientem lub kontrahentem lub przedstawicielem/pełnomocnikiem wskazanym przez naszego klienta/kontrahenta, z którymi zawarliśmy umowę lub pozostajemy w kontakcie w związku
z wykonywaną przez nas działalnością gospodarczą, w tym w celu zawarcia umowy.

Prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Chcieliśmy Państwa zawiadomić, że dostosowaliśmy nasze rozwiązania techniczne
i organizacyjne do RODO i jednocześnie przekazać Państwu informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Milenium-It Mariusz Lemiszka, 34-700 Rabka Zdrój, ul. Sądecka 33D/35, NIP: 7351473822, REGON: 492842195, adres do korespondencji: 32-572 Kraków, ul. Dąbska 1a, tel. 794-305-308, email: faktury@milenium.it

   

 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe dlatego, że wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani rzecz usługę/dostawę określoną zawartą z nami umową lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, który jest dla nas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, udostępniamy je wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, którzy współpracują z nami w celu realizacji zawartej z Pani/Panią umowy (tj. podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe, informatyczne, prawne, marketingowe, itp.).

   

 4. Pani/Pana dane osobowe pozostaną u nas do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

   

 5. Przysługuje Pani/Panu żądania od nas, jako Administratora Pani/Pana danych osobowych prawo:

   

 1. żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych,

   

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

 1. Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych wykonanie usługi/dostawy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

   

 2. Serwery z których korzystamy zlokalizowane znajdują się na terenie EOG, nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

   

 3. Dlatego dane przechowywane będą przez okres 80 lat, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Dane księgowe, dotyczące płatności oraz dane byłych klientów którzy wnieśli żądanie o usunięcie danych przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na okres przedawnienia roszczeń.

   

 4. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wtedy można ją cofnąć w każdej chwili, informując o tym ESKK Sp. z o.o. na adres info@eskk.pl lub tradycyjną pocztą. Link do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłania promocyjnych e-maili znajduje się również w każdej tego typu wiadomości e-mail.

 5. Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

   

 6. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje, które zbieramy

MILENIUM- IT Mariusz Lemiszka, zbiera następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu,

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Gromadzone dane są niezbędne do realizacji Państwa zamówienia, udostępniania materiałów poglądowych, przekazywaniu informacji handlowej oraz wiadomości związanych z obsługą serwisową. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji usługi bądź dostawy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych gwarantujemy Państwu poufność informacji, które gromadzimy. Państwa dane zabezpieczamy w sposób techniczny i fizyczny przed dostępem do nich przez podmioty nieuprawnione.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania zasobów naszej strony www na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. „cookies”. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z zainteresowaniem naszych Klientów. Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie usunąć lub zablokować pliki „cookies”