Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku zmianie ulegną obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania wejdzie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. „RODO”.

Otrzymują Państwo niniejszą wiadomość dlatego, że są lub byli Państwo naszym klientem lub kontrahentem lub przedstawicielem/pełnomocnikiem wskazanym przez naszego klienta/kontrahenta, z którymi zawarliśmy umowę lub pozostajemy w kontakcie w związku
z wykonywaną przez nas działalnością gospodarczą, w tym w celu zawarcia umowy.

Chcieliśmy Państwa zawiadomić, że dostosowaliśmy nasze rozwiązania techniczne
i organizacyjne do RODO i jednocześnie przekazać Państwu informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Milenium-It Mariusz Lemiszka, 34-700 Rabka Zdrój, ul. Sądecka 33D/35, NIP: 7351473822, REGON: 492842195, adres do korespondencji: 32-572 Kraków, ul. Dąbska 1a, tel. 794-305-308, email: faktury@milenium.it

     

  2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe dlatego, że wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani rzecz usługę/dostawę określoną zawartą z nami umową lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, który jest dla nas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

     

  3. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, udostępniamy je wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, którzy współpracują z nami w celu realizacji zawartej z Pani/Panią umowy (tj. podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe, informatyczne, prawne, marketingowe, itp.).

     

  4. Pani/Pana dane osobowe pozostaną u nas do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

     

  5. Przysługuje Pani/Panu żądania od nas, jako Administratora Pani/Pana danych osobowych prawo:

     

  1. żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

     

  2. przeniesienia danych,

     

  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     

  1. Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych wykonanie usługi/dostawy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

     

  2. Serwery z których korzystamy zlokalizowane znajdują się na terenie EOG, nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

     

  1. Dlatego dane przechowywane będą przez okres 80 lat, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Dane księgowe, dotyczące płatności oraz dane byłych klientów którzy wnieśli żądanie o usunięcie danych przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na okres przedawnienia roszczeń.

     

  2. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wtedy można ją cofnąć w każdej chwili, informując o tym ESKK Sp. z o.o. na adres info@eskk.pl lub tradycyjną pocztą. Link do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłania promocyjnych e-maili znajduje się również w każdej tego typu wiadomości e-mail.

     

  3. Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

     

  4. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

 

MILENIUM- IT Mariusz Lemiszka, zbiera następujące dane osobowe:

 

1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu,

 

Gromadzone dane są niezbędne do realizacji Państwa zamówienia, udostępniania materiałów poglądowych, przekazywaniu informacji handlowej oraz wiadomości związanych z obsługą serwisową. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji usługi bądź dostawy.

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych gwarantujemy Państwu poufność informacji, które gromadzimy. Państwa dane zabezpieczamy w sposób techniczny i fizyczny przed dostępem do nich przez podmioty nieuprawnione.

Pliki cookies

 

Podczas przeglądania zasobów naszej strony www na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. „cookies”. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z zainteresowaniem naszych Klientów. Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie usunąć lub zablokować pliki „cookies”