Pełny outsourcing struktury wraz z obsługą Business (kontrakty, relacje)
Wykonanie projektów wraz z doradztwem technicznym na każdym etapie inwestycji
Koordynacja inwestycji na podstawie wcześniej wykonanych projektów (R3 Pasikurowice, R-312-Turów)
Wykonanie kosztorysów (program Zuzia)
Optymalizacja kosztów budowy
Administrator systemów Windows
Administrator systemów Linux
Administrator DevOps
Administrator EDI
Administrator baz danych ORACLE
Kontakt

Sekretariat

Milenium-IT