Analiza i modelowanie procesów biznesowych

Weryfikacja, koszty oszczędności, rozwiązania

Tworzenie dedykowanego oprogramowania

Python(Django), JavaScript(React), AJAX, HTML5, CSS3

Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów Android, IOS oraz Windows
Konfiguracja sprzętu dla tworzonego oprogramowania (GNU/Linux), wirtualizacja serwerów (Proxmox, Windows)
Instalacja systemu alarmowego i monitorującego z możliwością zdalnego sterowania
Systemy sterowania oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
Systemy sterowania ogrzewaniem osobnych pomieszczeń
Systemy sterowania wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza
Systemy symulacji obecności
System zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł
Instalacja rolet, żaluzji, karnisze, które dostosowują się do Twojego trybu dnia
Systemy obsługi urządzeń audio-video i innych urządzeń codziennego użytku
Budowa sieci od podstaw przy użyciu Pythona
Własne centrum przetwarzania danych
Tworzenie algorytmów na potrzeby rozpoznawania wzorców
Długofalowa współpraca z wyższymi uczelniami
Doświadczony zespół do tworzenia AI
Tworzenie modeli BIM dla zleconych produktów
Przygotowywanie wizualizacji i animacji dla wskazanych materiałów
Generowanie zestawień ilościowych
Uzupełnianie modeli o dowolne wymagane przez zamawiającego parametry
Autorskie oprogramowanie do udostępniania Bibliotek
Zestawienie relacji i utrzymanie kanałów transmisji na potrzeby wymiany danych EDI

GXS, ENX, OFTP

Pełny outsourcing struktury wraz z obsługą Business (kontrakty, relacje)
Tworzenie dedykowanych map translacji dla dokumentów (EDIFACT, ODETTE, VDA)
Udostępnienie autorskiej platformy WebEDI wraz z integracją z posiadanym systemem ERP
Monitorujemy na bieżąco wymianę danych za pośrednictwem własnych zaprogramowanych interfejsów
Administracja i zarządzanie rozproszonymi strukturami na bazie MS Windows R2
Optymalizacja wydajności systemu pod zastosowane usługi
Dokonywanie aktualizacji systemu oraz backup danych
Natychmiastowa reakcja na awarie poprzez autorski system ticketów
Wsparcie techniczne zgodne z umowami SLA
Kontakt

Sekretariat

Milenium-IT