Projektujemy i wykonujemy stanowiska pod transformatory mocy
Budowa stanowisk transformatorów mocy w technologii prefabrykowanej i tradycyjnej z ekologicznym odolejaniem
Dostawa podziemnych stacji transformatorowych w technologii prefabrykowanej
Wykonanie piwnic kablowych, fundamenty jako prefabrykaty
Dostawa i montaż budynków stacji transformatorowej
Realizacja zadania w standardzie “zaprojektuj i wybuduj”
Modernizujemy i docieplamy budynki istniejące na obiektach czynnych
Remontujemy i odnawiamy istniejące budynki rozdzielni według projektu lub własnej koncepcji
Projektujemy i wykonujemy stanowiska pod transformatory mocy
Integracja istniejących systemów bezpieczeństwa
Remonty i budowa budynków stacji PKP
Remonty istniejących nastawni
Produkcja i dostawa kontenerów przejazdowych
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, drenażowej, wodno-kanalizacyjnej, odolejenia stanowisk transformatorów (ECOL-UNICOL)
Wykonywanie przewiertów o dużych średnicach według wymagań inwestora (specjalistyczny sprzęt HILTI)
Wykonanie instalacji kanalizacji teletechnicznej
Pomiary drożności kanalizacji
Wykonywanie projektów wraz z doradztwem technicznym na każdym etapie inwestycji
Uprawnienia energetyczne SEP Dozoru i Eksploatacji bez ograniczeń, z możliwością samodzielnego wykonywania prac na obiektach energetycznych i kolejowych
Prowadzenie dokumentacji według standardów energetycznych
Projektowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej
Montaż instalacji systemów oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
Montaż instalacji CCTV, SSWiN, KD
Nadzór i koordynacja projektów także zagranicznych
Kompleksowe wykończenie budowy, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa dróg wewnętrznych, system ogrodzeniowy
Dostawa kontenerów typu SAS, FAZ, BUES
Projekty i montaż systemów bezpieczeństwa
Pomiary szczelności wraz z doszczelnianiem
Dostawa i uruchomienie systemów gaszenia (NUUXE, NOVEC)
Doprowadzenie systemów komunikacji i zasilania dla kontenerów kolejowych
Kontakt

Robert Możdżeń

Project manager