Uruchomienie platformy urlopowej dla Celon Pharma

22 stycznia 2020

Spread the love

Stworzyliśmy platformę sprawnego i efektywnego zarządzania pracą w firmie Celon Pharma. System opiera się o 3 główne funkcje:

1.Harmonogramowanie czasu pracy pracowników
2.Rozliczanie czasu pracy pracowników
3.Zarządzanie urlopami

Postaraliśmy się, by nakład czasu na tworzenie harmonogramów był jak najkrótszy a proces najefektywniejszy.

1. Harmonogramowanie czasu pracy

Pracownicy przydzieleni są do poszczególnych działów na czele których stoja ich kierownicy. To oni odpowiadają za wyznaczenie godzin i przydzielenie zadań jakie musza być wykonane przez poszczególnych pracowników. Mogą oni również przydzielać pracowników do projektów. W przypadku rutynowych czynności (tj stałe godziny pracy i wykonywane zadania) istnieje możliwość przypisana czynności jednocześnie do wielu dni i wielu pracowników.

2. Rozliczanie czasu pracy

Każdy z pracowników ma dostęp do elektronicznego kalendarza, w którym zostały ustalone zadania do wykonania na dany dzień. Pod koniec dnia, każdy z pracowników uzupełnia informacje na temat zrealizowanych zadań. Dane uzupełnione przez pracownika widoczne są przez kierownika działu.

3. Urlopy

Każdy z pracowników ma prawo do urlopu. W zależności od indywidualnej sytuacji pracownika (stażu pracy, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, losowej itp), przysługuje mu inny rodzaj urlopu. Oprócz rodzajów odgórnie wyznaczonych przez Prawo Pracy, istniej możliwość zdefiniowania indywidualnych rodzajów urlopu ustalonych przez firmę. Rodzaj urlopu oraz jego wymiar uzupełniany jest przez pracowników działu Kadr.

Pracownik planujący urlop, musi złożyć wniosek urlopowy. Ten z kolei może być zaakceptowany lub odrzucony przez kierownika działu. Przy wniosku odrzuconym istnieje możliwość dopisania przez kierownika działu informacji z jakiego powodu wniosek został odrzucony. Ten sam wniosek nie możę być rozpatrzony powtórnie. Zaakceptowany wniosek daje pracownikowi prawo do skorzystania z urlopu w danym dniu i w danych godzinach.

Konto pracownika:

Każdy użytkownik ma swoje konto. W nim zawarte są informacje na temat: danych osobowych (login, hasło, email, stanowisko, dział) oraz ilości urlopu (zarówno wykorzystanego jak i dosteponego). Dostęp do konta możliwy jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Dostępne wersje:
System dostępny jest w formie webowej i aplikacji mobilnej.

This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)

Powrót do aktualności