Spectra – Calendar

System składa się z web-based aplikacji oraz aplikacji mobilnej. Wspomaga proces harmonogramowania pracy, zarządzania czasem, nadzorem i informowaniem pracowników o zadaniach.

Pracownicy raportują wykonywane prace za pomocą prostej aplikacji mobilnej, która dodatkowo rejestruje lokalizację pracownika i wszystkie dane przedstawia kierownikowi projektu, dzieląc czas na dojazd do miejsca wykonywania pracy, pracę oraz powrót z miejsca zlecenia.

Kontakt

Wacław Skórny

Project Manager