Rozpoczęcie współpracy z hiszpańską firmą Aldesa

Nawiązaliśmy współprace z hiszpańską firmą ALDESA, dla której wykonujemy prace na odcinku drogi kolejowej E20 (Biała Podlaska – Terespol) m.in:

  • Budowa infrastruktury na potrzeby instalacji teletechnicznych na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych
  • Sieć transmisyjna, włączenie sieci obiektowej do pierścienia dostępowego/sieci teletransmisyjnej PKP PLK, instalacja telekomunikacyjnej sieci strukturalnej LAN na peronach
  • Wykonywania instalacji monitoringu wizyjnego CCTV na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych – System Monitoringu Wizyjnego SMW oraz Czujniki ruchu pociągów CZR
  • Wykonywania instalacji nagłośnienia peronów na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych – System dynamicznej informacji pasażerskiej CSDIP
  • Wykonanie instalacji zegarów i info kiosków na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych – System Rozgłoszeniowy SR, System sygnalizacji czasu SSC, Wyświetlacze peronowe, Wyświetlacze tunelowe, krawędziowe, peronowe wejściowe, Infokioski wielofunkcyjne
Related Posts