Thales Kontenery

Wyposażenie kontenerów przejazdowych w systemy zabezpieczeń

Ponad 200 kontenerów przejazdowych wyposażone w specjalistyczne urządzenia do sterownia ruchem kolejowym – zostanie doposażone w systemy włamania, komunikacji, systemy detekcji pożaru oraz systemu gaszenia pożaru Siemens Novec i Nuxxe.

Całość kontraktu realizuje firma we własnym zakresie w ramach projektowania systemów ich wdrożenia i uruchomienia w specjalistycznych procesach.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe
Zleceniodawca: Thales
Realizacja: 2021
Lokalizacja: Rzepin - Błonie
Wartość: 14 000 000.00 PLN