Przebudowa rozdzielni 20 kV

Całkowita przebudowa rozdzielni 20kV w Środzie Śląskiej obejmująca prace zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne na obiekcie.

Prace obejmowały pełną modernizację wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Wykonanie przewiertów kablowych w ścianach zewnętrznych, stworzenie stanowisk pod stanowiska transformatorów mocy.

Zleceniodawca: ELEKTROTIM S.A.
Realizacja: 2015
Lokalizacja: Środa Śląska