Budowa zespołów kompensacyjnych

Budowa nowych ekologicznych zespołów kompensacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, systemem odolejania na terenie stacji R-Kłodzko i R-Jagodnik

Demontaż istniejących stanowisk i wykonanie nowego zespołu kompensacyjnego w technologii tradycyjnej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż separatora oleju.

Zleceniodawca: TAURON Dystrybucja S.A.
Realizacja: 2017
Lokalizacja: Kłodzko