Wybór oferty

Spread the love

System RFQ pomaga w wyborze najlepszej oferty poprzez narzędzia analityczne, które sprawdzają każdą nadesłaną ofertę (kompletność, wartość, terminy płatności):

  • Zaimplementowane filtry pozwolą na usystematyzowanie ofert do wstępnego rozeznania;
  • Standaryzacja jakości nadesłanych ofert pozwala na analizę na wielu płaszczyznach (podmiotowych);
  • Opcja porównywania ofert pozwala na wybranie tylko interesujących nas odpowiedzi handlowych;
  • Odpowiedzi mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego;
  • Stan zapytania ofertowego jest na bieżąco monitorowany.

Przegląd przesłanych ofert do wyboru

Główny panel odpowiedzi handlowych, zawiera najważniejsze dane, którymi powinien kierować się dział zamówień.

Lista zweryfikowanych podmiotów, które odpowiedziały na zapytanie ofertowe.

Dane dotyczące odpowiedzi handlowych: terminy płatności, wartość oferty na oryginalnych przedmiotach zapytania, wartość oferty na zamiennikach, kompletność oferty, dodatkowe informacje do odpowiedzi handlowej.

Lista podmiotów, które na zapytanie handlowe nie odpowiedziały.

Analizuj przesłane oferty

Użycie filtrów do wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym przypadku: tylko kompletne oferty na oryginalnych przedmiotach zapytania, wraz z użyciem funkcji sortowania wartości oferty rosnąco.

Oferta zawierająca najniższą wartość na oryginalnych przedmiotach zamówienia.

Wybór odpowiedzi handlowej

Pole wyboru odpowiedzi handlowej.

Szczegółowy widok oferty, która najbardziej odpowiada kryteriom wyboru.

Ekran finalizacji zapytania ofertowego

Szczegóły wybranej oferty.

Pole wyceny oryginału wraz z proponowanym zamiennikiem.

Wybrany termin płatności wraz z wartością zamówienia.

Aktualizacja listy zapytań ofertowych

Sfinalizowane zapytanie ofertowe.

Archiwum zapytań ofertowych.

Ocena dostawcy

Po wykonanej dostawie towaru lub realizacji usługi, każdy dostawca może zostać oceniony.

Pole wiadomości wewnętrznej dla dodatkowej informacji o dostawcy – Dostawcy mają dostęp do tej informacji.

Reasumując:

  • Dzięki systemowi RFQ oszczędzisz nawet do 30% wartości zamówienia
  • Przemyślany, jednolity i przejrzysty sposób wysyłania i wyboru ofert skraca czas poświęcony na zamówienia nawet do 80%
  • Transparentność procesu zamawiania towaru
  • Wdrożenie e-procesów dla działu zaopatrzenia.