Tworzenie zapytania ofertowego

Spread the love

Opis procesu tworzenia zapytanie ofertowego:

 • Proces tworzenia zapytania odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich wartości we wskazanych miejscach;
 • Dane dotyczące terminów oferty, płatności i waluty, miejsca dostawy;
 • Wpisanie przedmiotów zapytania ofertowego;
 • Wybór oferentów z bazy wg. branż;
 • Przesłanie wiadomości indywidualnej/zbiorczej;
 • Wysłanie zapytania.

Ekrat tworzenia RFQ

Nagłówek zapytania ofertowego:

 • Wiążące terminy zapytania ofertowego: data do której można odpowiadać na zapytanie, data wyboru oferty, termin wykonania usługi/dostarczenie towaru;
 • Pole wyboru w jakiej walucie i z jakim terminem płatności ma być zrealizowane zamówienie;
 • Lokalizacja realizacji zapytania ofertowego z możliwością szczegółowego zaznaczenia adresu za pośrednictwem map satelitarnych;

Linie zapytania ofertowego:

 • Dodawanie towaru ręcznie lub z arkusza kalkulacyjnego, opis produktu, ilość, udostępnienie ofertowania zamiennika;
 • Pole wiadomości, która widoczna będzie dla wszystkich adresatów zapytania ofertowego;
 • Dodawanie załącznika do zapytania.

Wybór dostawców RFQ

Obsługa wyboru dostawców, do których skierowane zostaną zapytania ofertowe:

 • Pole wyboru kontrahentów do zapytania ofertowego
 • Dodawanie nowych kontrahentów do bazy oraz podgląd wybranych
 • Baza dostawców/kontrahentów.

Podsumowanie RFQ

Dane dotyczące następnego etapu RFQ – Podsumowanie RFQ:

 • Unikatowy numer zapytania RFQ
 • Niezbędne terminy i dane dotyczące zapytania ofertowego
 • Treść zapytania ofertowego: Przedmioty zapytania, ilości oraz czy odpowiadający na zapytanie może zaproponować zamienniki

Podgląd zapytania ofertowego przed wysłaniem

Treść dla odbiorców zapytania ofertowego, definiowana w systemie lub ustalana indywidualnie;

Logowanie do serwera z ofertą

Podgląd panelu głównego RFQ

Główny panel systemu RFQ

Wybór najlepszej oferty z przesłanych odpowiedzi przez dostawców

Wybór oferty