Software FM - Impel

System wspomagający zarządzanie firmą świadczącą usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia oraz obsługi obiektów klientów.
Awizacja wizyt, przepustki osobowe i materiałowe, elektroniczna książka zdarzeń, planowanie i przeprowadzanie kontroli obiektowych.
Zleceniodawca: Impel
Lokalizacja: Kraków