Przebudowa stacji 110/20/10 kV R-142

Wykonanie przebudowy stacji zgodnie z projektową dokumentacją dotyczącą wymiany transformatorów mocy. 

Modernizacja stacji energetycznej zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonanie przejść kablowych, kanałów kablowych, budowa ścian działowych, montaż szyn HALFEN.

Zleceniodawca: CONTRAST Sp. z o.o.
Realizacja: 2019
Lokalizacja: Wrocław