Bezpieczeństwo i utrzymanie nieruchomości on-line

Wsparcie w dostarczaniu najwyższej jakości usług i zarządzaniu obiektami

Przejrzysta kontrola przepływu osób i mienia

System webowy lub aplikacja mobilna przechowuje Twoje dane, dzięki czemu możesz łatwo identyfikować się za pośrednictwem telefonu na wszystkich obiektach gdzie jest mulipass

Zdarzenia i procedury działania

Indywidualna i szczegółowa księga zdarzeń dla wszystkich pracowników i obiektów ustalona według własnych kryteriów

Dbaj o jakość swoich usług

Przeprowadzanie szczegółowych inspekcji obiektów lub pracowników w ramach kontroli jakości zlecone indywidualnie, lub globalnie

Zarządzanie obiektami przez klientów

Panel, w którym Twoi klienci mogą na bieżąco podglądać informacje dotyczące ich lokalizacji, zgłaszać usterki i zamawiać usługi.

Pracujemy nad rozwojem oprogramowania

Rozwijamy aplikację zgodnie z obecnymi trendami na rynku, nie zapominamy jednak o sugestiach naszych użytkowników. Chcesz rozwijać system Multipass? Czekamy na Twoje pomysły.

Multipass
Przepustki
Zdarzenia
Inspekcje
Klienci
Rozwój

System stworzony dla Grupy Impel S.A. specjalizującej się w outsourcingu wysokiej jakości usług.

Oprogramowanie spełnia najwyższe standardy zarządzania, a Ty możesz zamówić swój moduł już od 120 PLN miesięcznie


Stworzone dla

Firm ochroniarskich

Ochrona obiektów skuteczna jak nigdy. Wsparcie dla personelu i właściciela firmy.

Zarządców nieruchomości

Pełna kontrola nad Twoim obiektem w jednym systemie.

Obsługi nieruchomości

Wykorzystaj moduły Multipass do świadczenia najwyższej jakości usług.


W skrócie

Przepustki

Elektroniczna kontrola przepływu ludzi i zasobów w obiekcie

Zdarzenia

Raportowanie dnia pracy i sytuacji zaistniałych na obiekcie poprzez urządzenia mobilne

Inspekcje

Kontrola jakości usług elektronicznymi ankietami

Klienci

Panel klienta dla najemców lokali w Twoim obiekcie


Multipass w liczbach:

4

Autonomiczne moduły

40+

Funkcji aplikacji

10+

Grup odbiorców - jeden system

Używając przepustek mobilnych Multipass możesz oszczędzić nawet 15000 kartek A4 rocznie. To więcej niż dwa drzewa ścięte rocznie.

Funkcjonalne

Szybki sposób identyfikacji osoby i celu wizyty.

Przejrzyste

Śledzenie mienia i pojazdów znajdujących się na obiekcie.

Inteligentne

Wsparcie optymalnym zarządzaniem obiektami wielkopowierzchniowymi.


Wygodna awizacja

Mobilna

Dostęp do przepustki w sposób mobilny i webowy powiadomienia w formie sms lub email. Szybki proces identyfikacji osoby i celu wizyty na obiekcie.

Oszczędna

Szeroki wybór formy widoku identyfikacji w na obiekcie- widok mobilny, wydruk lub QR kod. Elektronizacja przepustek to korzyści dla Twojej firmy. Oszczędzaj czas, pieniądze i środowisko.

Elastyczna

Dostosowanie formy awizacji do procedur obowiązujących na obiekcie lub w Twojej firmie. Dopasujemy system do Twoich potrzeb.


Pojazdy i mienie

Przypisywanie mienia do osoby i weryfikacja przy opuszczaniu obiektu.

Możliwość śledzenia mienia i pojazdów znajdujących się na obiekcie.

Możliwa integracja z systemami rcp na potrzeby tworzenia list pożarowych (gości i pracowników).


Inteligentna logistyka

Wparcie dostaw

Gdy na rampie załadunkowej nie ma miejsca dla samochodu, system nie pozwoli zatwierdzić awizacji dla dostaw towarów.

Aktualizacja przepustek

Twoja mobilna przepustka powiadomi zarządcę o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia.

Sprawna awizacja

Po akceptacji Twojego zaproszenia łatwo zaawizujesz się w systemie bez zbędnej identyfikacji na obiekcie

Beacon wraz ze smartphonem posiadającym aplikację Multipass zastępuje inne systemy monitorowania rezultatów pracy personelu. W znacznym stopniu upraszcza to prace i komunikację oraz daje spore oszczędności.

Raporty "na żywo"

Pełen zapis zdarzeń aktualizowany w czasie rzeczywistym.

Dzień pracy

Wgląd do zapisów dnia pracy personelu.

Procedury działania

Wsparcie personelu poprzez wskazanie kroków postępowania i procedur działania.


Raporty "na żywo"

Uzupełniane na bieżąco z telefonu pracownika

Zdarzenia dnia pracy pogrupowane są przedmiotowo w wygodnym menu wyboru dostępnym na urządzeniach mobilnych.

Do wglądu i akceptacji przez przełożonego

Pełna informacja i podgląd zdarzeń na obiekcie, wsparcie ze strony kadry zarządzającej dla personelu obiektu.

Możliwość reakcji na zdarzenia losowe

Szybkie powiadamianie odpowiednich pracowników/służb przy wystąpieniu zdarzeń losowych na obiekcie.


Dzień pracy/zmiany

Historia zdarzeń z całego dnia pracy personelu

 • mobilny plan dnia według grup przedmiotowych
 • aktualizacja na bieżąco
 • elementy planu posłużą do budowania kompleksowych raportów

Planowanie zadań do wykonania dla pracowników

 • wpływ kadry kierowniczej nad zadaniami do wykonania
 • mobilny panel planowania
 • stała komunikacja przełożonego i personelu

Sprawdzanie statusu mienia przy opuszczaniu lokalu

 • notyfikacje o przedmiotach pozostawionych
 • panel filtrowania ludzi, zasobów i mienia
 • szybkie reagowanie i odnalezienie właściciela pozostawionego mienia

Procedury działania

Lista instrukcji do wykonania przez pracownika w przypadku zdarzenia

Możliwość sprawdzenia, czy pracownik wykonał polecenia i procedury

System wspiera odpowiedni sposób wykonywania obowiązków służbowych

Brak kontroli, czy planowania daje natychmiastowy efekt negatywny. W dłuższej perspektywie czasu brak motywowania i nagradzania daje taki sam efekt, dlatego kontroluj, planuj - ale nie zapominaj o nagrodzie i motywacji.

Lokalizacja GPS

Pewność, że zlecone zadania kontroli zostały wykonane perfekcyjnie.

Dowolne rodzaje kontroli

Dostosuj sposób kontroli do warunków obiektu lub specyfiki Twojej firmy.

Ocena jakości

Nie trać czasu na analizowanie kontroli, wygeneruj ją automatycznie.


Lokalizacja GPS

Zapis lokalizacji z telefonu pracownika

Automatyczne sprawdzanie współrzędnych Twojego pracownika w trakcie wykonywania kontroli. Miej pewność, że kontrola została wykonana należycie i w odpowiedniej lokalizacji.

Do podglądu i zatwierdzania przez przełożonego

Podgląd lokalizacji w czasie rzeczywistym umożliwi Ci nadzór nad wykonywanymi zadaniami i lokalizacji każdego pracownika.

Możliwośc reakcji na zdarzenia losowe

Alertowanie personelu, który znajduje się najbliżej zdarzeń na obiekcie. Zapewni to najwyższą jakość usług i reagowania na losowe zdarzenia na obiekcie.


Dowolne rodzaje kontroli

Dostosuj kontrolę do swoich potrzeb

Stwórz szczegółowe pytania ze zdefiniowanym typem odpowiedzi. Dzięki temu dostosujesz sposób pracy swojego personelu do każdej specyfiki obiektu.

Planowanie zadań do wykonania

Zaplanuj kroki postępowania do wykonania i sprawdź konkretny aspekt działania obiektu lub pracy Twojego personelu.

Multikontrole i szablony

Efektywne wykonanie kontroli umożliwi sprawdzenie wielu pracowników lub obiektów w multikontroli. Pytania zostaną zaadresowane i sprawdzone na wielu obiektach jednocześnie. Pytania kontroli zapisane mogą zostać w edytowalnych szablonach, usprawni to definiowanie nowych kontroli.


Ocena jakości

Zdefiniowane progi zdawalności

W trakcie tworzenia kontroli ustalasz próg zdawalności. System automatycznie wskaże, jaki jest ogólny wynik kontroli.

Rozwijaj procedury postępowania

Wynik kontroli pozwoli Ci ustalić aspekty, które są dopracowane oraz te, które wymagają poprawy. Kontrole udoskonalą procedury i kroki postępowania wykonywane przez personel.

Punktem wyjścia do wyceny informacji jest koszt jej pozyskania. Korzystając z platformy multipass w trybie rzeczywistym widzisz raporty - możesz reagować na bieżąco by sprostać wymaganiom rynku, a nie kosztuje Cię to nic.

Raporty klienckie

Dedykowany panel dla użytkownika obiektu.

Zgłoszenia serwisowe

Aplikacja usprawniająca obieg zgłoszeń serwisowych.

Zamawianie usług

Dostępne usługi w jednym miejscu.


Raporty klienckie

 • klient widzi na bieżąco sytuację w swoim obiekcie
 • może przeglądać historię zdarzeń i wykonanych akcji
 • precyzyjny system pozycjonowania w budynku oraz w przestrzeni otwartej
 • panel usprawniający kontakt najemcy lokalu z zarządcą obiektu

Zgłoszenia serwisowe

 • zgłaszanie nieprawidłowości przez klienta do zarządcy
 • zgłoszenia są archiwizowane, można przeglądać historię zgłoszeń i wykonanych prac
 • możliwość rozbudowy o autorski kompletny system zgłoszeń serwisowych mIssue

Zamówienia usług

 • zamówienia usług takich jak utrzymanie, obsługa, serwis
 • wgląd w dostępne harmonogramy pracy
 • ocena jakości wykonanych usług przez klienta

Planowane nowe funkcje

 • Harmonogramowanie pracy oraz inspekcji
 • Integracja NFC z systemami zarządzania obiektem
 • Analiza statystyk aplikacji poprzez sieci neuronowe