Homeeer – od wyboru projektu domu do realizacji marzeń

9 września 2019

Spread the love

Wybór wymarzonego projektu domu to początek realizacji marzeń, jednak każde marzenie wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania. Zazwyczaj celem inwestora indywidualnego jest budowa domu jak najmniejszym kosztem. Bardzo często przy dokonywaniu decyzji wybierane są opcje pozornie tańsze, które jednak w trakcie realizacji generują nieprzewidywane wcześniej wydatki. Dodatkowo rozwiązania tańsze w wykonaniu niejednokrotnie okazują się droższe w eksploatacji. Obecnie w branży budowlanej istotną rolę odgrywa ekologia. Ogrom opcji prowadzi do dylematu jakie materiały, techniki i dostawców wybrać. Rozwiązaniem problemów inwestora jest dostarczenie mu narzędzia umożliwiającego szybką oraz rzetelną analizę kosztów budowy domu w różnych wariantach w zależności od zastosowanych rozwiązań. Takim narzędziem może okazać się Homeeer, który wspiera proces wyboru oraz pomaga w zarządzaniu przebiegiem inwestycji budowlanej.

 

Wybór projektu oraz estymacja kosztów

Interaktywny proces wyboru rozwiązania prezentuje różne metody budowy domu, dla których wykonywane są wyliczenia związane z kosztem budowy oraz z jego późniejszą eksploatacją. Aplikacja ma pozwalać na tworzenie własnych wariantów z wybranymi elementami konstrukcyjnymi, budowlanymi i zastosowanymi technologiami. Dla każdej z opcji obliczany jest koszt budowy, do czego wykorzystywane są realne dane cenowe materiałów oraz usług dostarczone przez wykonawców z danego regionu.

Użytkownik może również zapoznać się z wyliczeniami przybliżonych kosztów późniejszej eksploatacji budynku, które bazują na współczynnikach jakości energetycznej budynku. (EK – energia końcowa oraz EP – energia pierwotna). Parametry te są obliczane dla danego projektu architektonicznego w wybranym wariancie (wymiary, materiały, ceny paliw, itd.). Dane te mogą pomóc w planowaniu i wyborze technologii – mając na uwadze rosnące ceny energii, bardzo dobrym rozwiązaniem może być budowa domu o niskim zapotrzebowaniu na energię pochodzącą z zewnątrz. Obliczenia dokonywane są przed zakupem projektu, dlatego aplikacja daje spore możliwości inwestorowi, który wciąż jest na etapie planowania. Zmiany, na które będzie pozwalał system nie wymagają konsultacji z architektem, natomiast w przypadku chęci dokonania większych modyfikacji, użytkownik aplikacji będzie miał możliwość zasięgnięcia porady eksperta, który będzie trzymał pieczę nad jego projektem. Poprzez zbudowaną w systemie bazę wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technologicznych, inwestor oszczędza czas na długotrwałe studiowanie specyfikacji i cen poszczególnych materiałów budowlanych. Ostatecznie, z fazy planowania budynku, inwestor uzyska pełen kosztorys wybranego wariantu.

Lokalizacja budowy nie pozostaje bez znaczenia – ceny materiałów oraz usług są różne w zależności od regionu kraju. Różne są także warunki atmosferyczne, które wpływają na obliczenia zapotrzebowania energetycznego budynku. System agreguje warunki cenowe materiałów oraz usług biorąc pod uwagę lokalizację budowy i lokalnych dostawców.

Kolejnym etapem, który warto przeprowadzić, jest estymacja czasu i kosztów projektowych. Jest to jedno z ważniejszych zadań związanych z przeprowadzaniem każdego przedsięwzięcia. Opracowanie budżetu projektu jest możliwe mając dostępne chociażby szacunkowe koszty poszczególnych zadań. W szacowaniu kosztów pomoże system Homeeer, który przy użyciu bazy wykonawców oraz często aktualizowanej bazy materiałów, może z dużą dokładnością określić koszt operacji budowlanych. Konieczne jest także rozplanowanie ich w czasie – w tym celu należy wziąć pod uwagę dostępność wykonawców w poszczególnych terminach oraz mieć na względzie możliwość wystąpienia zdarzeń losowych lub niesprzyjających warunków pogodowych. Użytkownik w momencie wykorzystywania narzędzia ma klarowną informację na temat daty ostatniej aktualizacji bazy cenowej produktów.

 

Budowa

Aplikacja Homeeer wspiera także proces budowy, w tym zarządzanie przebiegiem budowy i poziomu realizacji poszczególnych etapów. Inwestor, mając wprowadzony harmonogram, wyliczony przybliżony koszt prac oraz materiałów, może na bieżąco śledzić rozwój inwestycji oraz poziom wykorzystania funduszy. Tworzenie wpisów związanych z przebiegiem budowy w sposób regularny pozwoli na dokładniejszą obserwację postępów prac. W tym celu możliwe jest wykorzystanie komunikatora, który jest integralną częścią systemu. Za jego pomocą, wszystkie osoby biorące udział w projekcie, mogą przyczynić się do wprowadzenia danych o jego przebiegu.

Do samego rozpoczęcia procesu budowy można wykorzystać jedną z trzech różnych ścieżek:

 • Import danych z kosztorysu
 • Wprowadzenie gotowego projektu z biur architektonicznych
 • Import danych z modułu estymacji lub ręczne wprowadzenie zadań projektowych

Niezależnie od wybranego sposobu stworzenia projektu budowy, możliwości systemu są takie same. Im więcej danych wprowadzimy do systemu, tym więcej można od niego oczekiwać – zarówno pod względem automatyzacji niektórych procesów, jak i pod względem systemu powiadomień i podpowiedzi.

W procesie budowy inwestora będzie wspierać aplikacja mobilna, która zainstalowana na dowolnym smartfonie, będzie spełniać rolę dostępu do wszystkich danych związanych z projektem – wszystkich zadań projektowych oraz dokumentacji. Dodatkowo wspomoże w bieżących czynnościach związanych z planowaniem, zakupami, czy też dokumentacją przebiegu budowy. Ma spełniać zadanie podręcznego notatnika, który poprzez ciągłą komunikację z serwerem i bazą danych, jest w stanie przygotowywać pomocne wskazówki związane z przebiegiem projektu.

 

Dodatkowo aplikacja pomoże w następujących działaniach:

 • Zarządzanie przedsięwzięciem i harmonogramem zadań
 • Planowanie nowych zadań, etapów i zakupów
 • Tworzenie list zakupowych oraz zapytań ofertowych
 • Przypominanie o zbliżających się terminach
 • Wsparcie użytkownika za pomocą systemu wskazówek dotyczących etapów budowy, materiałów budowlanych oraz poszczególnych rozwiązań technicznych
 • Dostęp do dokumentów związanych z budową, etapem prac, gwarancją, itd.

 

Z uwagi na często spotykane problemy inwestorów w trakcie budowy domu, system Homeeer umożliwi wykorzystywanie usługi typu Concierge budowlanego. Budując dom, na każdym etapie możemy napotkać problemy, przy których potrzebujemy wsparcia – zarówno w kwestii zrozumienia sytuacji, jak i w kwestii pomocy w wyborze. Usługa ta może być realizowana poprzez odpowiednio wykorzystywaną bazę danych podpowiedzi, które dostosowywane są w zależności od budynku i wykorzystywanych w nim technologii. Wykorzystywana tutaj baza wiedzy tworzy powiązania z istniejącymi w projekcie etapami i przeprowadza inwestora przez poszczególne procesy budowy. W ramach modułu podpowiedzi użytkownik otrzyma wskazówki związane z wykorzystywanymi materiałami, jak np. co sprawdzić i w którym momencie tego dokonać. Dzięki takiemu systemowi porad użytkownik może mieć pewność, że jego inwestycja jest pod ciągłym nadzorem, a wszystkie jego elementy są odpowiednio przygotowane i sprawdzone.

Moduł podpowiedzi jest w trybie ciągłego udoskonalania przez zaawansowane algorytmy, w tym sztucznej inteligencji, której zadaniem jest rozwijanie systemu wskazówek. Patrząc na przebieg projektów różnych użytkowników oraz na to, w jaki sposób wykonywane są przez nich operacje, możliwe jest tworzenie nowych relacji i dostosowywanie mechanizmów zarządzania harmonogramem. W sprawach, które wymagają dokładniejszego procesu analitycznego lub porad, inwestor może w dowolnym momencie, na dowolny etap (lub też całą budowę) zatrudnić poprzez system dedykowane wsparcie Concierge.

System daje możliwość optymalizacji i automatyzacji procesu zakupu materiałów budowlanych poprzez zintegrowany system zapytań ofertowych. Moduł zapytań ofertowych posiada bazę dostawców działających w poszczególnych kategoriach branżowych i w ustalonych regionach. Planując następny krok budowy możesz wcześniej zadbać o znalezienie dostawcy mającego najkorzystniejsze warunki terminowe i finansowe. Dostawcy materiałów oraz usługodawcy mogą przystąpić do postępowania ofertowego podając terminy realizacji, dostępność towaru oraz warunki cenowe. Inwestor, mając bazę odpowiedzi na swoje zapytanie ofertowe, może przeanalizować warunki otrzymane od dostawców oraz docelowo zlecić wykonanie usług lub dostarczenie towaru.

Kończąc jeden z etapów budowy (lub też całą budowę) możliwa jest analiza poniesionych nakładów finansowych oraz porównanie planowanych wydatków z ostatecznymi kosztami. Jak się często okazuje, ceny budowy domu są zaniżane, inwestorzy nie spodziewają się znacznego zwiększenia wydatków, przez co w końcowym rozrachunku łączne koszty przekraczają margines błędu, który został przyjęty na początku. Dane pochodzące z rozliczeń mogą posłużyć do dostosowania algorytmu szacującego całkowity koszt budowy domu, gdyż dostarczenie inwestorowi rzetelnej wyceny budowy jest priorytetem tego systemu.

 

Ekologia a energooszczędność

W narzędziu, od samego początku korzystania, inwestor może zauważyć, a później przeanalizować oraz wybrać warianty ekologiczne. Ekologia jest czynnikiem, na który zwraca się coraz częściej uwagę w trosce o środowisko naturalne. Także coraz częściej możliwe jest otrzymanie dotacji związanej z budową domu ekologicznego. Sam budynek może zostać zbudowany z ekologicznych materiałów, które w procesie produkcji wykorzystują przyjazne środowisku surowce. Dodatkowo może zostać wyposażony w nowoczesne instalacje, które wykorzystując odnawialne źródła energii, przyczyniają się do tego, że jego użytkowanie będzie bardziej ekonomiczne. Nowoczesne, energooszczędne budownictwo pozwala jednocześnie zmniejszyć emisję szkodliwych dla zdrowia gazów, takich jak CO2, a także zmniejszyć koszty ogrzewania budynku. Duża emisja CO2 jest obecnie często poruszanym problemem, a jak powszechnie wiadomo, w głównej mierze związana jest ona ze spalaniem paliw kopalnych (nieodnawialnych źródeł energii).  Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, jest ważnym aspektem, który powinien być uwzględniony podczas budowy nowoczesnego domu.

Narzędzie, oprócz budowania świadomości inwestorów odnośnie wykorzystywanych technologii, pozwala na interaktywne modyfikowanie projektu, zmianę technologii i materiałów. Zmiany wprowadzone w projekcie skutkują zmianą wyliczeń związanych z zapotrzebowaniem na energię dla budynku. Dane pochodzące z obliczeń wyświetlane są użytkownikowi, a przy każdej dokonanej zmianie następuje ich przeliczenie, dzięki czemu inwestor jest w stanie zauważyć jak duży wpływ ma wprowadzona zmiana na współczynniki kosztów utrzymania oraz współczynników ekologicznych.

Budowa domu energooszczędnego ma podstawowe zadanie – minimalizować energię wymaganą do wykonywanych w budynku procesów, takich jak ogrzewanie budynku w okresie zimowym, czy grzanie wody. Możliwość wykorzystywania chociażby energii słonecznej wydaje się być w takim wypadku jak najbardziej uzasadnione i potrzebne. Cechy budownictwa energooszczędnego są także wykorzystywane w budownictwie ekologicznym, z tą różnicą, że w ekologicznym rozwiązaniu inwestor chce zwracać także uwagę na aspekty związane z wykorzystywanymi materiałami, sposobem ich pozyskiwania i dostarczenia na teren budowy. Wszystkie aspekty dotyczące budowy domu oraz jego wykorzystywania w przyszłości mają być jak najbardziej w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Obecnie istnieje wiele programów regionalnych, krajowych lub europejskich, które wspierają wykorzystywanie rozwiązań ekologicznych. Jest to wsparcie technologii, które mogą być droższe w zakupie i budowie, a w przyszłości budynek będzie generował mniejsze zużycie paliw oraz mniej zanieczyszczeń. Według udostępnianych potencjalnym klientom kalkulatorów wysokości miesięcznej raty, możliwe jest zmniejszenie jej aż o około 10% – są to kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach, przy założeniu budowania domu ekologicznego, zgodnego z warunkami opisywanymi w regulaminach programu. Więcej o programach dopłat można poczytać w następujących witrynach internetowych:

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – dopłaty do domów energooszczędnych – https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne/
 2. Bank ING – Ekokredyt hipoteczny https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny-eko
 3. Bank Ochrony Środowiska BOŚ – EKOkredyty z dopłatami – https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyty-z-doplatami
 4. BNP Paribas – Kredyt Energo – https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/male-firmy/kredyt-energo

 

Współpraca

System jest w ciągłym rozwoju, cały czas rozszerzana jest jego funkcjonalność oraz możliwości. Wychodząc naprzeciwko coraz większym wymaganiom rynkowym, konieczne jest nawiązywanie współpracy związanej z zakresem działań oferowanych przez system. Ze względu na to zapraszamy do współpracy osoby oraz firmy, które mogą polepszyć zakres oraz możliwości oferowanych rozwiązań, a przede wszystkim:

 • Firmy architektoniczne,
 • Producentów materiałów,
 • Dostawców technologii budowlanych
 • Składy budowlane

 

Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu.

Milenium-IT
ul. Dąbska 1a, 31-572 Kraków
+48 12 444 1445
+48 794 305 308
kontakt@milenium.it

 

System Homeeer powstał w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie badań i stworzenie inteligentnego środowiska doradczo-analitycznego konsolidującego wymianę doświadczeń branżowych i wspomagającego zarządzanie budową energooszczędnych i ekologicznych inwestycji w oparciu o innowacyjne algorytmy” dofinansowanego w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

Powrót do aktualności