Vacation support

Obsługa urlopów

Z powodu licznych zapytań jakie otrzymaliśmy od naszych klientów w związku ze zmianą formy pracy w dobie pandemii, kiedy większa ilość pracowników pracuje zdalnie, firmy boją się albo też już doświadczyły, spadku efektywności, spowodowanej inny rodzajem komunikacji oraz ograniczonymi możliwościami kontroli.

Dodaliśmy do naszej oferty program, który zarabia na siebie już w pierwszym miesiącu jego wprowadzenia do organizacji.

Czas = pieniądz
• Mamy narzędzie, które zwiększa efektywność, pracownik niezależnie czy wykonuje swoją pracę w domu czy na terenie firmy, w jasny sposób pokazuje przełożonym czy wykonuje swoje zadania,
• Miej kontrolę nad pracą podwładnych na każdym szczeblu zarządzania w firmie i w każdym miejscu na świecie, gdzie jest dostęp do internetu,
• Każdy widzi jakie ma zadania i czy je realizuje,
• Natychmiastowa pomoc w przypadku pojawienia się problemów,
• Zarząd ma możliwość szybkiej kontroli nie tylko bezpośrednich przełożonych ale również podległych ich pracowników, stosując prostą aplikacje,
• Program zawiera również aplikację urlopową, gdzie w prosty sposób bez bezpośredniej komunikacji, papierowych wniosków, z każdego miejsca na świecie możemy zatwierdzić urlop wypoczynkowy, lub też o niego poprosić,
• Przystępując do pracy mamy jasną informację ile w danym dniu jest gotowych do pracy pracowników, ilu jest na L4, ilu na urlopie.

1. Wiedz co się dzieje w Twojej firmie nawet jeśli jesteś w domu lub na drugiej półkuli ziemi

2. Wiedz kto wykonuje swoje zadania, a jeśli tego nie robi to dlaczego

3. Wiedz czy w terminie w którym pracownik prosi o urlop, nie będą Ci potrzebne jego uprawnienia, jeśli tak to sprawnie zaproponuj alternatywę

4. Dajemy Ci:
• oszczędność czasu
• oszczędność pieniędzy – wydatki dostosowujesz do działań i efektów
• wiesz kto nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków
• bezpieczeństwo wykonania wszystkich zleceń w terminie w sezonie urlopowym lub w czasie zwiększonej zachorowalności na choroby sezonowe

Uruchomienie platformy urlopowej dla Celon Pharma

Stworzyliśmy platformę sprawnego i efektywnego zarządzania pracą w firmie Celon Pharma. System opiera się o 3 główne funkcje:

1.Harmonogramowanie czasu pracy pracowników
2.Rozliczanie czasu pracy pracowników
3.Zarządzanie urlopami

Postaraliśmy się, by nakład czasu na tworzenie harmonogramów był jak najkrótszy a proces najefektywniejszy.

1. Harmonogramowanie czasu pracy

Pracownicy przydzieleni są do poszczególnych działów na czele których stoja ich kierownicy. To oni odpowiadają za wyznaczenie godzin i przydzielenie zadań jakie musza być wykonane przez poszczególnych pracowników. Mogą oni również przydzielać pracowników do projektów. W przypadku rutynowych czynności (tj stałe godziny pracy i wykonywane zadania) istnieje możliwość przypisana czynności jednocześnie do wielu dni i wielu pracowników.

2. Rozliczanie czasu pracy

Każdy z pracowników ma dostęp do elektronicznego kalendarza, w którym zostały ustalone zadania do wykonania na dany dzień. Pod koniec dnia, każdy z pracowników uzupełnia informacje na temat zrealizowanych zadań. Dane uzupełnione przez pracownika widoczne są przez kierownika działu.

3. Urlopy

Każdy z pracowników ma prawo do urlopu. W zależności od indywidualnej sytuacji pracownika (stażu pracy, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, losowej itp), przysługuje mu inny rodzaj urlopu. Oprócz rodzajów odgórnie wyznaczonych przez Prawo Pracy, istniej możliwość zdefiniowania indywidualnych rodzajów urlopu ustalonych przez firmę. Rodzaj urlopu oraz jego wymiar uzupełniany jest przez pracowników działu Kadr.

Pracownik planujący urlop, musi złożyć wniosek urlopowy. Ten z kolei może być zaakceptowany lub odrzucony przez kierownika działu. Przy wniosku odrzuconym istnieje możliwość dopisania przez kierownika działu informacji z jakiego powodu wniosek został odrzucony. Ten sam wniosek nie możę być rozpatrzony powtórnie. Zaakceptowany wniosek daje pracownikowi prawo do skorzystania z urlopu w danym dniu i w danych godzinach.

Konto pracownika:

Każdy użytkownik ma swoje konto. W nim zawarte są informacje na temat: danych osobowych (login, hasło, email, stanowisko, dział) oraz ilości urlopu (zarówno wykorzystanego jak i dosteponego). Dostęp do konta możliwy jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Dostępne wersje:
System dostępny jest w formie webowej i aplikacji mobilnej.

Platforma Homeeer nawiązała współpracę z biurem architektonicznym Archeton.

Nasza platforma wspomagająca indywidualne inwestycje budowlane nawiązała współpracę z biurem architektonicznym Archeton.

Dzięki platformie Homeeer Klienci budujący dom otrzymają rzetelne i aktualne kosztorysy w różnych wariantach: ekonomicznym, energooszczędnym oraz eko-smart. Dostarczone narzędzie pozwoli na dynamiczne dostosowania budowanego domu w zakresie wyboru i zmiany technologii budowlanej. Dzięki współpracy z partnerami branżowymi zapewniamy optymalne rozwiązania kosztowe.

Więcej informacji dostępne na stronie Archetonu.

Homeeer – od wyboru projektu domu do realizacji marzeń

Wybór wymarzonego projektu domu to początek realizacji marzeń, jednak każde marzenie wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania. Zazwyczaj celem inwestora indywidualnego jest budowa domu jak najmniejszym kosztem. Bardzo często przy dokonywaniu decyzji wybierane są opcje pozornie tańsze, które jednak w trakcie realizacji generują nieprzewidywane wcześniej wydatki. Dodatkowo rozwiązania tańsze w wykonaniu niejednokrotnie okazują się droższe w eksploatacji. Obecnie w branży budowlanej istotną rolę odgrywa ekologia. Ogrom opcji prowadzi do dylematu jakie materiały, techniki i dostawców wybrać. Rozwiązaniem problemów inwestora jest dostarczenie mu narzędzia umożliwiającego szybką oraz rzetelną analizę kosztów budowy domu w różnych wariantach w zależności od zastosowanych rozwiązań. Takim narzędziem może okazać się Homeeer, który wspiera proces wyboru oraz pomaga w zarządzaniu przebiegiem inwestycji budowlanej.

 

Wybór projektu oraz estymacja kosztów

Interaktywny proces wyboru rozwiązania prezentuje różne metody budowy domu, dla których wykonywane są wyliczenia związane z kosztem budowy oraz z jego późniejszą eksploatacją. Aplikacja ma pozwalać na tworzenie własnych wariantów z wybranymi elementami konstrukcyjnymi, budowlanymi i zastosowanymi technologiami. Dla każdej z opcji obliczany jest koszt budowy, do czego wykorzystywane są realne dane cenowe materiałów oraz usług dostarczone przez wykonawców z danego regionu.

Użytkownik może również zapoznać się z wyliczeniami przybliżonych kosztów późniejszej eksploatacji budynku, które bazują na współczynnikach jakości energetycznej budynku. (EK – energia końcowa oraz EP – energia pierwotna). Parametry te są obliczane dla danego projektu architektonicznego w wybranym wariancie (wymiary, materiały, ceny paliw, itd.). Dane te mogą pomóc w planowaniu i wyborze technologii – mając na uwadze rosnące ceny energii, bardzo dobrym rozwiązaniem może być budowa domu o niskim zapotrzebowaniu na energię pochodzącą z zewnątrz. Obliczenia dokonywane są przed zakupem projektu, dlatego aplikacja daje spore możliwości inwestorowi, który wciąż jest na etapie planowania. Zmiany, na które będzie pozwalał system nie wymagają konsultacji z architektem, natomiast w przypadku chęci dokonania większych modyfikacji, użytkownik aplikacji będzie miał możliwość zasięgnięcia porady eksperta, który będzie trzymał pieczę nad jego projektem. Poprzez zbudowaną w systemie bazę wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technologicznych, inwestor oszczędza czas na długotrwałe studiowanie specyfikacji i cen poszczególnych materiałów budowlanych. Ostatecznie, z fazy planowania budynku, inwestor uzyska pełen kosztorys wybranego wariantu.

Lokalizacja budowy nie pozostaje bez znaczenia – ceny materiałów oraz usług są różne w zależności od regionu kraju. Różne są także warunki atmosferyczne, które wpływają na obliczenia zapotrzebowania energetycznego budynku. System agreguje warunki cenowe materiałów oraz usług biorąc pod uwagę lokalizację budowy i lokalnych dostawców.

Kolejnym etapem, który warto przeprowadzić, jest estymacja czasu i kosztów projektowych. Jest to jedno z ważniejszych zadań związanych z przeprowadzaniem każdego przedsięwzięcia. Opracowanie budżetu projektu jest możliwe mając dostępne chociażby szacunkowe koszty poszczególnych zadań. W szacowaniu kosztów pomoże system Homeeer, który przy użyciu bazy wykonawców oraz często aktualizowanej bazy materiałów, może z dużą dokładnością określić koszt operacji budowlanych. Konieczne jest także rozplanowanie ich w czasie – w tym celu należy wziąć pod uwagę dostępność wykonawców w poszczególnych terminach oraz mieć na względzie możliwość wystąpienia zdarzeń losowych lub niesprzyjających warunków pogodowych. Użytkownik w momencie wykorzystywania narzędzia ma klarowną informację na temat daty ostatniej aktualizacji bazy cenowej produktów.

 

Budowa

Aplikacja Homeeer wspiera także proces budowy, w tym zarządzanie przebiegiem budowy i poziomu realizacji poszczególnych etapów. Inwestor, mając wprowadzony harmonogram, wyliczony przybliżony koszt prac oraz materiałów, może na bieżąco śledzić rozwój inwestycji oraz poziom wykorzystania funduszy. Tworzenie wpisów związanych z przebiegiem budowy w sposób regularny pozwoli na dokładniejszą obserwację postępów prac. W tym celu możliwe jest wykorzystanie komunikatora, który jest integralną częścią systemu. Za jego pomocą, wszystkie osoby biorące udział w projekcie, mogą przyczynić się do wprowadzenia danych o jego przebiegu.

Do samego rozpoczęcia procesu budowy można wykorzystać jedną z trzech różnych ścieżek:

 • Import danych z kosztorysu
 • Wprowadzenie gotowego projektu z biur architektonicznych
 • Import danych z modułu estymacji lub ręczne wprowadzenie zadań projektowych

Niezależnie od wybranego sposobu stworzenia projektu budowy, możliwości systemu są takie same. Im więcej danych wprowadzimy do systemu, tym więcej można od niego oczekiwać – zarówno pod względem automatyzacji niektórych procesów, jak i pod względem systemu powiadomień i podpowiedzi.

W procesie budowy inwestora będzie wspierać aplikacja mobilna, która zainstalowana na dowolnym smartfonie, będzie spełniać rolę dostępu do wszystkich danych związanych z projektem – wszystkich zadań projektowych oraz dokumentacji. Dodatkowo wspomoże w bieżących czynnościach związanych z planowaniem, zakupami, czy też dokumentacją przebiegu budowy. Ma spełniać zadanie podręcznego notatnika, który poprzez ciągłą komunikację z serwerem i bazą danych, jest w stanie przygotowywać pomocne wskazówki związane z przebiegiem projektu.

 

Dodatkowo aplikacja pomoże w następujących działaniach:

 • Zarządzanie przedsięwzięciem i harmonogramem zadań
 • Planowanie nowych zadań, etapów i zakupów
 • Tworzenie list zakupowych oraz zapytań ofertowych
 • Przypominanie o zbliżających się terminach
 • Wsparcie użytkownika za pomocą systemu wskazówek dotyczących etapów budowy, materiałów budowlanych oraz poszczególnych rozwiązań technicznych
 • Dostęp do dokumentów związanych z budową, etapem prac, gwarancją, itd.

 

Z uwagi na często spotykane problemy inwestorów w trakcie budowy domu, system Homeeer umożliwi wykorzystywanie usługi typu Concierge budowlanego. Budując dom, na każdym etapie możemy napotkać problemy, przy których potrzebujemy wsparcia – zarówno w kwestii zrozumienia sytuacji, jak i w kwestii pomocy w wyborze. Usługa ta może być realizowana poprzez odpowiednio wykorzystywaną bazę danych podpowiedzi, które dostosowywane są w zależności od budynku i wykorzystywanych w nim technologii. Wykorzystywana tutaj baza wiedzy tworzy powiązania z istniejącymi w projekcie etapami i przeprowadza inwestora przez poszczególne procesy budowy. W ramach modułu podpowiedzi użytkownik otrzyma wskazówki związane z wykorzystywanymi materiałami, jak np. co sprawdzić i w którym momencie tego dokonać. Dzięki takiemu systemowi porad użytkownik może mieć pewność, że jego inwestycja jest pod ciągłym nadzorem, a wszystkie jego elementy są odpowiednio przygotowane i sprawdzone.

Moduł podpowiedzi jest w trybie ciągłego udoskonalania przez zaawansowane algorytmy, w tym sztucznej inteligencji, której zadaniem jest rozwijanie systemu wskazówek. Patrząc na przebieg projektów różnych użytkowników oraz na to, w jaki sposób wykonywane są przez nich operacje, możliwe jest tworzenie nowych relacji i dostosowywanie mechanizmów zarządzania harmonogramem. W sprawach, które wymagają dokładniejszego procesu analitycznego lub porad, inwestor może w dowolnym momencie, na dowolny etap (lub też całą budowę) zatrudnić poprzez system dedykowane wsparcie Concierge.

System daje możliwość optymalizacji i automatyzacji procesu zakupu materiałów budowlanych poprzez zintegrowany system zapytań ofertowych. Moduł zapytań ofertowych posiada bazę dostawców działających w poszczególnych kategoriach branżowych i w ustalonych regionach. Planując następny krok budowy możesz wcześniej zadbać o znalezienie dostawcy mającego najkorzystniejsze warunki terminowe i finansowe. Dostawcy materiałów oraz usługodawcy mogą przystąpić do postępowania ofertowego podając terminy realizacji, dostępność towaru oraz warunki cenowe. Inwestor, mając bazę odpowiedzi na swoje zapytanie ofertowe, może przeanalizować warunki otrzymane od dostawców oraz docelowo zlecić wykonanie usług lub dostarczenie towaru.

Kończąc jeden z etapów budowy (lub też całą budowę) możliwa jest analiza poniesionych nakładów finansowych oraz porównanie planowanych wydatków z ostatecznymi kosztami. Jak się często okazuje, ceny budowy domu są zaniżane, inwestorzy nie spodziewają się znacznego zwiększenia wydatków, przez co w końcowym rozrachunku łączne koszty przekraczają margines błędu, który został przyjęty na początku. Dane pochodzące z rozliczeń mogą posłużyć do dostosowania algorytmu szacującego całkowity koszt budowy domu, gdyż dostarczenie inwestorowi rzetelnej wyceny budowy jest priorytetem tego systemu.

 

Ekologia a energooszczędność

W narzędziu, od samego początku korzystania, inwestor może zauważyć, a później przeanalizować oraz wybrać warianty ekologiczne. Ekologia jest czynnikiem, na który zwraca się coraz częściej uwagę w trosce o środowisko naturalne. Także coraz częściej możliwe jest otrzymanie dotacji związanej z budową domu ekologicznego. Sam budynek może zostać zbudowany z ekologicznych materiałów, które w procesie produkcji wykorzystują przyjazne środowisku surowce. Dodatkowo może zostać wyposażony w nowoczesne instalacje, które wykorzystując odnawialne źródła energii, przyczyniają się do tego, że jego użytkowanie będzie bardziej ekonomiczne. Nowoczesne, energooszczędne budownictwo pozwala jednocześnie zmniejszyć emisję szkodliwych dla zdrowia gazów, takich jak CO2, a także zmniejszyć koszty ogrzewania budynku. Duża emisja CO2 jest obecnie często poruszanym problemem, a jak powszechnie wiadomo, w głównej mierze związana jest ona ze spalaniem paliw kopalnych (nieodnawialnych źródeł energii).  Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, jest ważnym aspektem, który powinien być uwzględniony podczas budowy nowoczesnego domu.

Narzędzie, oprócz budowania świadomości inwestorów odnośnie wykorzystywanych technologii, pozwala na interaktywne modyfikowanie projektu, zmianę technologii i materiałów. Zmiany wprowadzone w projekcie skutkują zmianą wyliczeń związanych z zapotrzebowaniem na energię dla budynku. Dane pochodzące z obliczeń wyświetlane są użytkownikowi, a przy każdej dokonanej zmianie następuje ich przeliczenie, dzięki czemu inwestor jest w stanie zauważyć jak duży wpływ ma wprowadzona zmiana na współczynniki kosztów utrzymania oraz współczynników ekologicznych.

Budowa domu energooszczędnego ma podstawowe zadanie – minimalizować energię wymaganą do wykonywanych w budynku procesów, takich jak ogrzewanie budynku w okresie zimowym, czy grzanie wody. Możliwość wykorzystywania chociażby energii słonecznej wydaje się być w takim wypadku jak najbardziej uzasadnione i potrzebne. Cechy budownictwa energooszczędnego są także wykorzystywane w budownictwie ekologicznym, z tą różnicą, że w ekologicznym rozwiązaniu inwestor chce zwracać także uwagę na aspekty związane z wykorzystywanymi materiałami, sposobem ich pozyskiwania i dostarczenia na teren budowy. Wszystkie aspekty dotyczące budowy domu oraz jego wykorzystywania w przyszłości mają być jak najbardziej w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Obecnie istnieje wiele programów regionalnych, krajowych lub europejskich, które wspierają wykorzystywanie rozwiązań ekologicznych. Jest to wsparcie technologii, które mogą być droższe w zakupie i budowie, a w przyszłości budynek będzie generował mniejsze zużycie paliw oraz mniej zanieczyszczeń. Według udostępnianych potencjalnym klientom kalkulatorów wysokości miesięcznej raty, możliwe jest zmniejszenie jej aż o około 10% – są to kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach, przy założeniu budowania domu ekologicznego, zgodnego z warunkami opisywanymi w regulaminach programu. Więcej o programach dopłat można poczytać w następujących witrynach internetowych:

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – dopłaty do domów energooszczędnych – https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne/
 2. Bank ING – Ekokredyt hipoteczny https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny-eko
 3. Bank Ochrony Środowiska BOŚ – EKOkredyty z dopłatami – https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyty-z-doplatami
 4. BNP Paribas – Kredyt Energo – https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/male-firmy/kredyt-energo

 

Współpraca

System jest w ciągłym rozwoju, cały czas rozszerzana jest jego funkcjonalność oraz możliwości. Wychodząc naprzeciwko coraz większym wymaganiom rynkowym, konieczne jest nawiązywanie współpracy związanej z zakresem działań oferowanych przez system. Ze względu na to zapraszamy do współpracy osoby oraz firmy, które mogą polepszyć zakres oraz możliwości oferowanych rozwiązań, a przede wszystkim:

 • Firmy architektoniczne,
 • Producentów materiałów,
 • Dostawców technologii budowlanych
 • Składy budowlane

 

Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu.

Milenium-IT
ul. Dąbska 1a, 31-572 Kraków
+48 12 444 1445
+48 794 305 308
kontakt@milenium.it

 

System Homeeer powstał w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie badań i stworzenie inteligentnego środowiska doradczo-analitycznego konsolidującego wymianę doświadczeń branżowych i wspomagającego zarządzanie budową energooszczędnych i ekologicznych inwestycji w oparciu o innowacyjne algorytmy” dofinansowanego w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

RFQ narzędzie sprawnej wyceny towarów i wyboru podwykonawców

Trzy proste kroki sprawnej i rzetelnej wyceny

1

PRZYGOTOWANIE
ZAPYTANIA

2

DODANIE
OFERENTÓW

3

WYBÓR
OFERT

RFQ to webowa platforma do zarządzania Twoimi zapytaniami ofertowymi, wycenami i wyborem podwykonawców.

System wspomaga Cię w całym procesie zapytania. Usprawnia stworzenie zapytania, dopasowanie podwykonawców i wybór oferty.

Zweryfikowana baza podwykonawców, którą możesz rozbudować o swoje firmy zapewnia rzetelność wyceny i wykonania usług

DO 80% SPRAWNIEJSZE
TWORZENIE ZAMÓWIEŃ

Sprawdź czy system RFQ sprosta Twoim potrzebom

Jeśli:

 • Chcesz mieć pewność że zawsze wybierasz najlepszą ofertę
 • Chcesz mieć automatyczny import z programów kosztorysowych ZUZIA, RODOS
 • Przed dokonaniem wyboru sprawdzasz kontrahentów
 • Analizujesz odpowiedzi z różnymi kryteriami wyboru
 • Potrzebujesz przejrzystego archiwum
 • Do zapytań dołączasz załączniki
 • Zapytania wysyłasz jeszcze przez pocztę e-mail
 • Chcesz pozbyć się dodatkowych telefonów i maili z prośbą o wyjaśnienia
 • Dążysz do większej efektywności w swojej firmie…

To:

 • System RFQ stworzony jest właśnie dla Ciebie
 • Niezależnie czy jesteś małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą, pracownikiem urzędu lub placówek budżetowych
 • System RFQ wspomaga wszystkie podmioty dążące do sprawnie działających procesów zakupowych
 • Cyfryzacja procesów zakupowych to realne oszczędności
 • Zachęć oferentów do wyceny właśnie dla Ciebie

DO 30% OSZCZĘDNOŚCI
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Będziesz zadowolony

Zaletami systemu RFQ są:

 • Możliwość importu z programów kosztorysowych ZUZIA, RODOS
 • Wysoka jakość wykonanego oprogramowania tworzonego na bazie wieloletniego doświadczenia i przy współpracy ze specjalistami procesów zakupowych
 • Usystematyzowanie komunikacji na linii zamawiający – oferent
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs
 • Pena archiwizacja zapytań ofertowych
 • Dostęp do systemu z poziomu przeglądarki
 • Dynamiczna baza dostawców
 • System ocen
 • Możliwość personalizowania systemu do Twoich potrzeb

100% ZADOWOLENIA
Z SYSTEMU RFQ

Krótki film zobrazuje Ci nasz system

CYFRYZACJA PROCESÓW
W TWOJEJ FIRMIE

Homeeer – świadomie zbuduj swój dom

Miło nam poinformować że zakończyliśmy etap testów naszej nowej aplikacji wspomagającej budowę domu – Homeeer.

Każdy kto budował dom wie, że przygotowanie, budowa, oraz wykończenie to procesy w którym musimy podejmować decyzje które zaważą na walorach użytkowych budynku, kosztach utrzymania, komforcie mieszkania i innych aspektach. Szukając odpowiedniego projektu, rozwiązania budowlanego bazujemy na opiniach znajomych, fachowców, literaturze, Internecie – czyli każdym dostępnym źródle które da nam odpowiedź na nurtujące kwestie. Jednak ile źródeł tyle zazwyczaj opinii – które niejednokrotnie się wykluczają, potęgując chaos informacyjny.

Rozwiązaniem wszystkich powyższych problemów jest Homeeer

Interaktywna platforma z projektami budowlanymi. Wszystkie podpowiedzi źródła w jednym narzędziu dostępnym już wkrótce w sklepie Google Play i App Store Dlaczego przez trzy „e”? Kładziemy nacisk na trzy aspekty zaczynające się na „e”:

ekonomiczny

202 000 PLN

ekologiczny

590 879 PLN

energooszczędny

458 000 PLN

Idea platformy jest prosta:

 1. Pomoc w wyborze projektu budowlanego
 2. Pomoc w wyborze rozwiązań budowlanych
 3. Pomoc w prowadzeniu budowy/inwestycji
 4. Pomoc w finansowaniu

1. Wybór projektu budowlanego

Wszystkie nasze projekty można oglądać i modyfikować za darmo – to Ty wyszukujesz i wybierasz wymarzony projekt. My podpowiadamy rozwiązania i pokazujemy dobre praktyki, dajemy szeroki wachlarz możliwości połączony z rzetelną wiedzą skupioną w jednym miejscu. Tłumaczymy zarówno proste jak i zawiłe zagadnienia związane z budową domu, abyś mógł jak najlepiej wybrać dla siebie.

Modern G3

250m2

2350 PLN

Modern G9

321m2

3800 PLN

Classic city

177.7m2

1600 PLN

2. Rozwiązania budowlane

Wybrałeś projekt, nie kupujesz go jeszcze – w jakim domu chcesz zamieszkać ? Możesz zmieniać, estymować – gotowe rozwiązania budowlane i technologiczne z dostępem do bazy wiedzy pomogą Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Szukasz gotowych sprawdzonych rozwiązań, podpowiemy Ci jak budować:

 • Ekonomicznie – masz określony budżet, ale koszt budowy jest większy ? Możesz wybrać z kilku tysięcy alternatyw produktowych tak aby dopasować materiał do zasobności portfela. Inteligentne algorytmy dopasują rozwiązania do Twoich potrzeb.
 • Energooszczędnie – patrzysz w przyszłość, gdzie ceny energii drożeją. Chcesz aby Twój dom był tani w utrzymaniu i innowacyjny – wystarczy że zmodyfikujesz wybrany projekt a dowiesz się jakie korzyści możesz osiągnąć.
 • Ekologicznie – chcesz wybudować cały dom lub pokój dla dziecka na bazie naturalnych niealergicznych materiałów? Podpowiemy gdzie szukać materiału, albo jak ograniczyć do minimum obecność szkodliwych substancji na etapie budowy.

Współczynnik przenikania ciepła U

Pustak typu: STANDARD

Pustak typu: ECO PLUSCertyfikaty

-Certyfikat ISO:5667:3222

-Europejska norma zgodności

-Certyfikat dla domów pasywnych

-Certyfikat Instytutu Badań w NY

3. Pomoc w prowadzeniu budowy/inwestycji

Fundamenty

Produkty wybrane!

Ściany

Obecny etap

Dach

Pierwszy etap dachu

Chcesz sam spróbować sił nadzorując budowę, czy chcesz zlecić to firmie? Niezależnie od decyzji cały czas masz kontrolę nad przebiegiem inwestycji. Nasz baza wiedzy pozwoli Ci na weryfikację zastosowanych na budowie rozwiązań, wbudowany system komunikacji pozwoli na konsultacje z architektem i dostawcami materiałów i technologii.

Nie masz czasu na żmudne i czasochłonne poszukiwania materiałów na budowę, a chcesz mieć pewność że nie przepłaciłeś – udostępnimy Ci system błyskawicznych wycen online.

4. Pomoc w finansowaniu

Poszukamy dla Ciebie najkorzystniejszego rozwiązania dla sfinansowania budowy. Wybrałeś projekt, zmodyfikowałeś go, przygotowałeś dokumenty – wystarczy jedno kliknięcie aby wysłać pytanie do banku z prośba o przygotowanie oferty.

Niezależnie co wybierzesz, nasz program:

 • przeliczy online ile zapłacisz za materiały
 • policzy koszty późniejszego utrzymania
 • sprawdzi bieżące promocje produktowe
 • pokaże alternatywy dla materiałów
 • pokaże usystematyzowaną wiedzę podzielona na etapy budowy
 • poprowadzi przez proces przygotowań, zamówień
 • pomoże zarządzać budową
 • pomoże w utrzymaniu kontaktu z architektem
 • ułatwi komunikację z bankiem
 • wygeneruje wszystkie potrzebne kosztorysy

*Zaprezentowane widoki są ciągle udoskonalane, mogą się zmienić.