Narzędzie pomiaru efektywności

Optymalizacja kosztów oparta na rozbudowanym systemie weryfikującym efektywności pracy

Pomiar efektywności

W warunkach nasilającej się konkurencji efektywność staje się kluczem do utrwalania przewagi na rynku

System bezpieczeństwa osobistego

Narzędzie do kontroli BHP i optymalizacji planowania zadań

Profilaktyka zdrowia pracownika

Inteligentny system monitorowania funkcji życiowych

Nowa jakość zarządzania projektami

Zintegrowany system monitorujący efektywność pracy w oparciu o projekty zarządzane online

Beholder
Efektywność
Lokalizacja
Bezpieczeństwo
Rozliczanie projektu
Średnio pracownik traci minimum 1h pracy dziennie, nie mając ustawionej odpowiedniej logistyki zadań. Przyjmując, że zarabia 20 PLN/h, w miesiącu otrzymuje 400 PLN. Proponujemy podzielenie tej starty na pół, a za rozliczanie czasu pracy Beholderem premię wysokości 200 PLN dla pracownika. Uzyskasz pełny wgląd w harmonogram i plan pracy, zredukujesz niewykorzystane godziny.

System stworzony przy współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

System stworzony przy współpacy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, ze współfonansowaniem ze środków Unii Europejskiej.


Stworzone dla

Przedsiębiorstw
przemysłowych

Zautomatyzuj proces kontroli produkcji, pracowników i BHP w miejscu pracy.

Firm z rozproszoną strukturą terenową

Koreluj zużycie samochodów służbowych i paliwa w stosunku do rozliczanych kilometrów.

Zakładów o dużym ryzyku w zakresie BHP

Zdrowi pracownicy to efektywni pracownicy. Miej kontrole nad stanem zdrowia pracowników.


W skrócie

Maksymalizacja efektywności

Moduł wspierający kadrę zarządzającą w najefektywniejszej realizacji projektu.

Rzeczywista
lokalizacja

Lokalizowanie pracowników w czasie rzeczywistym, z rozszerzeniem o dane historyczne.

Bezpieczeństwo pracowników

Nadzór systemu
nad parametrami życiowymi pracowników.

Automatyczne
rozliczenia

Rozliczanie prowadzonych projektów w systemie dostępnym z każdego urządzenia w sieci Internet.


Beholder w liczbach:

100 000+

Godzin pomiarów

3

Profesorów uniwersyteckich

Połączeń neuronowych

Czy wiesz, że efektywność warunkuje funkcjonowanie organizacji i determinuje jej rozwój?

Budowa systemu

Podstawą poprawnie działającego systemu są rzetelne dane wejściowe

Przetwarzanie danych

Algorytmy samo uczące się na podstawie danych wejściowych

Rezultat

Informacje wynikowe dla kadry kierowniczej


Dane wejściowe

Ankiety Pracownicze

  • Poprawne działanie systemu efektywności pracy opiera się o wprowadzenie rzetelnych danych dotyczących pracownika, jego stanu zdrowia [zalecane badanie lekarskie], doświadczenia zawodowego.

Dane automatyczne

  • System zbiera dane automatycznie z urządzeń pomiarowych (Smartband, RFID, Beacon, stacja pogodowa etc.) i zapisuje je w bazie. Urządzenia pomiarowe nie absorbują pracowników w trakcie wykonywania czynności.

Bezpieczeństwo danych

  • Wykorzystywanie danych wrażliwych wymaga zastosowania najwyższej jakości zabezpieczeń, chroniących przed utratą i nieautoryzowanym rozpowszechnianiem danych.

Inteligentne algorytmy

Wykorzystanie sieci neuronowych

Wykorzystanie algorytmów logiki rozmytej

Wykorzystanie autorskich algorytmów do precyzyjnego odczytu lokalizacji


Efektywność pracy

Pomiar efektywności pracy na podstawie rzeczywistych danych, dzięki temu określony zostanie poziom indywidualnej efektywności

Porównywanie do obowiązujących norm oraz porównanie do efektywności na historycznych danych pracownika

Estymacja wykonania zadań określonym pracownikiem/brygadą. Dzięki temu dopasujesz idealny skład do wykonania danego zadania

Czy wiesz, że zmęczenie i złe zarządzanie to główne czynniki decydujące o spadku wydajności pracownika?

Lokalizacja
pracownika

Pozycjonowanie w obiektach i przestrzeni otwartej

Pewność wykonania prac

Raportowanie weryfikowane przez inteligentne algorytmy

Inteligentne planowanie

Systemowa pomoc w planowaniu zadań do wykonania


Rzeczywista mapa

  • Lokalizacja za pomocą GPS na otwartej przestrzeni i Bluetooth w pomieszczeniach zamkniętych
  • Pogląd lokalizacji w czasie rzeczywistym, możliwość ustawienia automatycznych powiadomień dot. lokalizacji
  • Wykonanie rozliczeń związanych z wykorzystaniem służbowego samochodu (amortyzacja, paliwo)

Wgląd w bieżący postęp pracy

Przypisana lokalizacja do raportowanych on-line prac

Zapisanie czasu przebywania w konkretnej lokalizacji

Automatyczne powiadomienia o nieprawidłowym raportowaniu wykonywanych prac


Wsparcie algorytmów w planowaniu

Planowanie dojazdu do miejsca wykonania z pominięciem korków

Wykorzystanie algorytmów uczących się w układaniu kolejności wykonywania zadań

Alertowanie o niesprzyjających warunkach atmosferycznych dotyczących lokalizacji wykonywanych prac

Pracodawca zatrudniający 25 pracowników traci rocznie ponad 360 dni pracy z tytułu zwolnień lekarskich, to ponad 2880 roboczogodzin.

Parametry życiowe

Weryfikowanie zapisów z urządzeń sensorycznych

Wykonywane czynności

Analiza wykonywanych typów pracy

Alertowanie

Informowanie przełożonych o niepokojących odczytach


Stały monitoring inteligentnych algorytmów

Aktualizowanie zapisów HR na bieżąco

Archiwalne zapisy służące do analizy

Alerty o stanach przemęczenia

Zapisy parametrów życiowych odbywają się za pośrednictwem urządzeń typu smart. Struktura systemu dopasowywana jest do specyfiki i miejsca wykonywanej pracy.


Automatyczna analiza zapisów

Dynamicznie aktualizowany typ pracy

Przypisywanie zapisów biometrycznych do typu pracy

Powiadomienia o wykonywaniu typu pracy niewskazanego w stosunku do stanu zdrowia


Informowanie o stanach niepożądanych

  • Korelowanie typu pracy i zapisów parametrów życiowych
  • Korelowanie stanu zdrowia z planowanymi zadaniami do wykonania
  • Automatyczne i półautomatyczne powiadomienia przełożonego o złym samopoczuciu
Czy wiesz, że największym problemem podczas realizowania projektów jest przepływ informacji i zlecanie wykonywanych zadań w czasie rzeczywistym?

Automatyczne rozliczenia

Pozbądź się nadmiaru wypełnianych dokumentów

Podgląd
kosztów

Miej kontrole
nad wydatkami

Bezpośredni
nadzór

Wszystkie informacje w jednym miejscu


Automatyczne wypełnianie kart czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy za pośrednictwem smartphona lub smartwatcha na mobilnej platformie systemu.


Wszystkie obciążenia budżetu

Roboczogodziny

Aktualizowane na bieżąco godziny przepracowane dla projektu. Zestawione według typu pracy, obciążają budżet odpowiedniego etapu projektu

Faktury kosztowe

Możliwość rozliczania faktur kosztowych z przypisaniem do konkretnych zadań projektu. Uzupełnieniem modułu fakturowego jest nasz autorski moduł OCR (Optyczna digitalizacja faktur)

Koszty pośrednie projektu

Budżet projektu obciążają również koszty pośrednie, które możesz rozliczać w systemie. Miej pełną świadomość, jaki jest rzeczywisty stan budżetu


Wszystkie informacje o projekcie

Nieograniczony dostęp do systemu pozwala na nadzór nad projektami w czasie rzeczywistym. Wystarczy smartfon, tablet, lub laptop.