Zakres usług

instalace_energet-zakres-uslug

Milenium IT świadczy usługi w zakresie:

Budownictwo energetyczne w technologiach tradycyjnej i prefabrykowania

 • Budowa ekologicznych stanowisk dla transformatorów mocy i zespołów kompensacyjnych w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej
 • Budowa nowych obiektów energetycznych w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej (z kompletnym oddaniem do użytku „pod klucz”)
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej, drenażowej, wodno- kanalizacyjnej, odolejenia stanowisk transformatorów (ECOL-UNICOL)
 • Kompleksowe wykończenie budowy stacji energetycznych, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa dróg wewnętrznych, system ogrodzeniowy
 • Instalacje detekcji gazu SF6, instalacje elektryczne w stacjach typu GIS (dla Siemens w Bogatynia/ Turów)

Prace interwencyjne na czynnych GPZ

 • wykonywanie przewiertów o dużych średnicach według wymagań inwestora (specjalistyczny sprzęt HILTI)
 • Uprawnienia energetyczne SEP Dozoru i Eksploatacji bez ograniczeń, z możliwością samodzielnego wykonywania instalacji elektrycznych bez nadzoru
 • Wykonywanie instalacji we własnym zakresie bez podwykonawcy
 • Modernizacja istniejących sieci kanalizacji deszczowej, wodno- kanalizacyjnej, drenażowej
 • Kompleksowe instalacje teletechniczne dla budynków GPZ (DSO, CCTV, SSP, SSWiN, KD, SF6)
 • Modernizacja istniejących obiektów energetycznych zraz z infrastrukturą techniczną (drogi, ogrodzenia)
 • Wylewanie fundamentów studniowych pod słupy WN

Koordynacja inwestycji

 • Wykonywanie projektów wraz z doradztwem technicznym na każdym etapie inwestycji
 • Koordynacja inwestycji korzystając z doświadczenia wykonanych dużych projektów ( R3 Pasikurowice, R-312 Turów)
 • Dobór technologii wraz z kosztorysem z natury oraz inwestorskim (program Zuzia)
 • Prowadzenie dokumentacji według standardów energetycznych