Rozwiązania dla biznesu


Dodaj nowe funkcjonalności w przedsiębiorstwie tak aby Twój biznes był elastyczny
i spełniał Twoje oczekiwania.

Zapewniamy zintegrowany, kompletny pakiet nowoczesnych technologii wspomagających pracę firm.
Nasze rozwiązania realizują skomplikowane algorytmy biznesowe będąc przy tym przyjazne dla użytkownika.


 • Purchase Request
 • Quotation Request
 • Business Trip
 • OCR / Invoices
 • Administration
 • Issue

Purchase Request

Automatyzacja obiegu zamówień w firmie

Nasza aplikacja znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach w których obieg zamówień odbywa się w formie papierowej, wszędzie tam gdzie odbywa się zatwierdzanie tych dokumentów. Przyda się w firmie, która chce przyśpieszyć i uporządkować obieg informacji o zakupach.

schemat - pr

Schemat zamówień w module PR

Funkcjonalność

 • Tworzenie dokumentów zakupu, dodawanie pozycji
 • Przesłanie dokumentu zakupu do wybranego dostawcy
 • Dostosowywalny do Twojej firmy proces weryfikacyjny
 • Stała komunikacja z dostawcą – wysłanie, otrzymanie, potwierdzenie, realizacja
 • Gromadzenie bazy danych dokumentów zakupowych

Główne cechy aplikacji:

 • Posiada obieg dokumentu zakupowego
 • Pozwala pracownikom decyzyjnym zatwierdzać lub odrzucać prośby o zakup
 • Pokazuje obiegu każdego zamówienia
 • Pokazuje decyzje podjęte przez konkretne osoby na poszczególnych krokach
 • Automatycznie wysyła zatwierdzone zamówienia za pomocą poczty elektronicznej
 • Pozwala dostawcy na zatwierdzenie zamówienia lub zgłoszenie zastrzeżeń
 • Ułatwia komunikację i podgląd aktualnego statusu zamówienia

Korzyści:

 • Tworzenie, edycja i zarządzanie dokumentami zakupu dostępna on-line
 • Możliwość wyeliminowania formy papierowej
 • Elastyczność łączenia z innymi bazami danych, synchronizacja danych
 • Przyśpieszenie i automatyzacja procesu weryfikacji / zatwierdzania
 • Zarządzanie dostawcami

Quotation Request

Optymalizacja procesu zamawiania towarów i usług u Dostawców

To narzędzie które służy do zbierania wycen w przypadku zamawiania części u wykonawców zewnętrznych. Wyceny te są następie zestawiane dla Ciebie w oparciu o zdefiniowane Twoje kryteria. W efekcie dostajesz najkorzystniejszą ofertę, która po Twojej akceptacji staje się zamówieniem.

 

Narzędzie to bierze na siebie cały żmudny proces ofertowania, zestawiania ofert i zlecania wykonania dla Dostawcy lub Kontrahenta.

schemat - qr

Schemat działania modułu QR

Funkcjonalność:

 • Po wprowadzeniu informacji, narzędzie wysyła zapytania do dowolnej ilości kontrahentów
 • Wszyscy kontrahenci uzupełniają dane w formularzu na stronie internetowej, dzięki temu wszystkie wyceny otrzymujemy w takiej samej formie co znacznie ułatwia ich porównywanie
 • Po skolekcjonowaniu danych od kontrahentów dane zostają zestawione w oparciu o zdefiniowane kryteria (czas realizacji, cena, zaufanie do Kontrahenta)
 • Prezentacja wyniku
 • Zlecenie wykonania zamówienia.

Korzyści:

 • Skrócenie i automatyzacja procesy ofertowania
 • Skrócenie i automatyzacja procesu zbierania i zestawiania ofert
 • Automatyczna prezentacja „najlepszych” ofert
 • Automatyczne zlecenie dla Kontrahenta.

Business Trip

Aplikacja do zarządzanie podróżami służboiwymi i ich rozliczania

Business Trip jest aplikacją, która pozwala na tworzenie wniosków podróży biznesowej. Jest to elektroniczna, internetowa wersja standardowego obiegu dokumentów procedury dla podróży biznesowych.

 

Narzędzie służące do kontroli i rozliczania delegacji
Rozliczenie delegacji jest bardzo skomplikowane, a zmiany przepisów, które weszły w życie 1 marca 2013 r., stały się źródłem nowych problemów. Różne stawki diet i ryczałtów dla poszczególnych krajów, konieczność przeliczania kursów oraz podział delegacji na część krajową i część zagraniczną sprawiają, że przygotowanie odpowiedniego rozliczenia wyjazdu może przysporzyć wielu kłopotów.

 

Program pozwala na szybkie i bezproblemowe rozliczanie wyjazdów służbowych. Skraca przygotowanie rozliczeń delegacji do niezbędnego minimum.

schemat - bt

Przykładowa podróż służbowa w module BT

Funkcjonalność:

 • Obieg wniosku
 • Pozwala pracownikom decyzyjnym zatwierdzać lub odrzucać wnioski o wyjazdy służbowe
 • W trakcie obiegu pozwala dodawać i opiniować opcje dotyczące sposobów podróży, zakwaterowania, używania samochodów prywatnych i wypożyczonych, innych kosztów
 • Rejestruje zaliczki, oblicza diety i informuje czy pracownik powinien zwrócić pieniądze po powrocie, czy firma powinna mu dopłacić do poniesionych kosztów (służbowych)

Korzyści:

 • Brak dokumentacji papierowej
 • Pełna historia operacji
 • Krótki czas obsługi zleceń
 • Dostęp online
 • Elektroniczny System powiadomień

OCR / Invoices

Elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz Twojej firmy.

Ta aplikacja zmiana tekst faktury wydrukowane na papierze (dostarczonej np. przez kuriera) i w pliku PDF (dostarczonego np. jako załącznik do e-mail) na postać elektroniczną. Zapewnia dystrybucję takiej informacji w Twoim przedsiębiorstwie zgodnie z określonymi procedurami.

 

System jest przeznaczony dla przedsiębiorstw do których spływają różnymi drogami faktury, które następnie podlegają procesowi weryfikacji / opisywania i księgowania.

 

Aplikacja automatyzuje obieg informacji zawartej w przychodzących fakturach, poprzez ich przetwarzanie na formę elektroniczną i dystrybucję do odpowiednich osób lub działów, w celu ich opisania. Następie w zależności od Twoich wymagań tak zweryfikowana faktura może trafić np. do Systemy finansowego funkcjonującego w Twoim przedsiębiorstwie w statusie ‘Wstępna Dekretacja’.

schemat - ocr

Integracja modułu OCR z oprogramowaniem firmy

Funkcjonalność:

 • Zmiana dokumentów na formę elektroniczną
 • Szczegółowe informacje o fakturach dostępne online
 • Automatyczny obieg faktur (dokumenty automatycznie trafiają do odpowiednich osób)
 • Elektroniczna ewidencja faktur
 • Możliwość parowania faktur z wystawionymi zamówieniami
 • Możliwy eksport dokumentów do systemu księgowego już funkcjonującego w przedsiębiorstwie

Korzyści:

 • Automatyczna agregacja faktur;
 • Eliminacja obiegu faktur w postaci papierowej;
 • Zgodność z istniejącym w Twoim przedsiębiorstwie obiegiem faktur;
 • Skrócenie czasu poświęcanego na dystrybucję faktur;
 • Natychmiastowa informacja na temat faktury (gdzie jest, na jakim etapie..);
 • Brak problemy zagubionych faktur.

Administration

Zestaw narzędzi wspomagających organizację w firmie

Jest to zestaw aplikacji które wydajnie ułatwiają i organizują pracę działów Administracji lub osób zajmujących się administracją w przedsiębiorstwie.

Zestaw ten pozwoli między innymi na:

- Rezerwowanie firmowych środków (sale konferencyjne, projektory, interaktywne tablice, sale szkoleniowe …) na potrzeby pracowników

– Zamawianie drobnych usług dodatkowych takich jak transporty dla osób, hotele dla gości, restauracje dla gości itp.

– Tworzenie miejsc w lokalnej sieci komputerowej w których można przechowywać często używane pliki. Można stworzyć własną strukturę katalogów i ustawić którzy pracownicy będą mieli dostęp do jakich zasobów.

 

Zestaw narzędzi kierowany jest przede wszystkim dla działów Administracji, jednakże znajdzie on zastosowanie także w innych działach, które w swojej działalności wykorzystują miejsca w lokalnej sieci komputerowej.

Funkcjonalność:

 • Rezerwacja zasobów przedsiębiorstwa
 • Jeden wspólny kalendarz alokacji zasobów
 • Informacja dostępna online
 • Dostęp do zdefiniowanych miejsc w lokalnej sieci komputerowej dla wyznaczonych osób

Korzyści:

 • Nic nas nie zaskoczy ponieważ mamy jasny i przejrzysty wgląd w wykorzystanie naszych zasobów
 • Optymalizacja organizacji pracy dla Administracji i innych działów
 • Zabezpieczony i monitorowany dostęp do danych
 • Intuicyjny zestaw narzędzi (uruchom i działaj)

Issue

Narzędzie wspomagające zarządzanie zleceniami w przedsiębiorstwie.

Issue to narzędzie które potrafi obsłużyć dowolne zlecenie wewnątrz Twojej firmy. Obsługa zlecenia np. naprawy maszyny produkcyjnej lub np. komputera odbywa się w oparciu o ustalony algorytm odzwierciedlający strukturę firmy. Jeśli rozpoczęcie zlecenia wymaga zgody przełożonego nasze narzędzie dostarczy odpowiedni formularz elektroniczny do właściwej osoby.

Wystarczy, że uruchomisz raport zleceń i masz rzetelną informację o statusie poszczególnych serwisów.

Narzędzie jest stworzone dla przedsiębiorstw w których wykonywane są wszelkiego rodzaju naprawy, przebudowy, rozbudowy dotyczące środków będących w posiadaniu firmy (maszyny, biura, śodrki transportu, struktura IT…). Przedsiębiorstwa chcące mieć kontrole nad wykonywaniem zleceń (czas, koszty, zasadność…) powinny zainstalować nasze narzędzie.

schemat - issue

Przykładowy obieg dokumentu dla działu IT. Dostępne inne obiegi.

Główne cechy

 • Elektroniczny obieg zleceń
 • Pokazuje obiegu każdego zlecenia
 • Pozwala pracownikom decyzyjnym zatwierdzać lub odrzucać zlecenia
 • Prezentacja wyniku
 • Pokazuje pełne zestawianie (zatwierdzenia, koszty, czas poświęcony na wykonani eusługi…) dla poszczególnego zlecenia

Funkcjonalność

 • Tworzeni elektronicznego zlecenia
 • Automatyczne kierowanie zleceń do osób weryfikujących ich zasadność
 • Dostosowywalny do Twojej firmy proces weryfikacyjny
 • Gromadzenie pełnej historii zleceń (komentarze, opis procesu naprawy, czas, koszty….)

Korzyści:

 • Wszystkie zlecenia są dostępne online w wersji elektronicznej
 • Na podstawie historii zleceń możesz łatwo zdecydować czy dalsza inwestycja np. w dany środek trwały jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia
 • Oszczędzasz czas i pieniądze ponieważ proces dystrybucji zleceń jest automatyczny
 • Prowadzenie polityki zarządzania kosztami zleceń
 • Zarządzasz planowaniem zleceń
 • Generowanie statystyk zleceń

Dopasuj opcje płatności do swojej firmy

 

Dzierżawa

 • Gwarancja posiadania najnowszej wersji oprogramowania
 • Dostępność narzędzia w pełnej funkcjonalności za mniejsze pieniądze
 • Niewielkie nakłady finansowe na miesięczne opłaty dzierżawy
 • Brak długoterminowych zobowiązań
 • Opłata miesięczna stanowi koszt

Leasing

 • Obniżenie progu zakupu oprogramowania
 • Wpłatę początkową i raty można w całości wliczyć w koszty uzyskania przychodu
 • Podatek VAT naliczany jest miesięcznie, od poszczególnych opłat leasingowych
 • Elastyczna, szybka i wygodna forma zakupu: minimum formalności, możliwość korzystania z uproszczonych procedur
 • Możliwość pokrycia rat z zysków
 • Natychmiastowy wzrost oszczędności generowanych przez oprogramowanie
 • Leasing nie powoduje wzrostu wskaźnika całkowitego zadłużenia

Zakup

 • Dedykowany support
 • Spersonalizowany wygląd
 • Dedykowane usługi w cenie
 • Stały rozwój oprogramowania
 • Większe możliwości dopasowania technologicznego do systemów obecnych w przedsiębiorstwie