Menu


Realizowane projekty:

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie stanowisk tymczasowych dla transformatorów mocy, wykonanie podłoża pod posadowienie dwóch stanowisk prefabrykowanych pod transformatory mocy, posadowienie dwóch mis prefabrykowanych dla transformatorów mocy, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych i PVC, studni betonowych, montaż separatora oleju ECOL-UNICON.

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie podłoża pod posadowienie dwóch stanowisk prefabrykowanych TPW wraz z uziemieniem, posadowienie dwóch mis prefabrykowanych TPW, wykonanie kanalizacji odolejania z rur kamionkowych oraz studni betonowych.