Menu


Realizowane projekty:

Środa Śląska, Polska
W trakcie realizacji

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie przewiertów pod przejścia kablowe przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia rozdzielni, demontaż i utylizacja istniejącej posadzki w pomieszczeniu rozdzielni, wykonanie kanału kablowego, wykonanie nowej posadzki betonowej malowanej farbą BETONDUR EKO, montaż szyn typu HALFEN przeznaczonych do posadowienia szaf sterujących rozdzielni, wykonanie podłoża pod posadowienie i posadowienie dwóch stanowisk prefabrykowanych TPW wraz z wykonaniem uziemienia, malowanie pomieszczeń farbą akrylową i kwasoodporną, docieplenie stropodachu wraz z montażem obróbek z blachy tytan-cynk, rynien i rur spustowych, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wykończeniem tynkiem mineralnym i cokołem z tynku żywicznego, wykonanie opaski wokół budynku rozdzielni z płytek betonowych wraz z obrzeżem betonowym.

Wrocław, Polska
W trakcie realizacji

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie przewiertów pod przejścia kablowe przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia rozdzielni, demontaż i utylizacja istniejącej posadzki w pomieszczeniu rozdzielni, wykonanie kanału kablowego z betonu z zamknięciem od góry blachą żeberkową wzmocnioną kątownikami, wykonanie nowej posadzki betonowej malowanej farbą BETONDUR EKO, montaż szyn typu HALFEN przeznaczonych do posadowienia szaf sterujących rozdzielni, demontaż i utylizację istniejących czterech zewnętrznych stanowisk TPW, wykonanie nowych murowanych ścian działowych z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej wraz z tynkiem cementowo – wapiennym.

Technologie wykonania

  • BETONDUR EKO
  • Szyny typu HALFEN

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących stanowisk i wykonanie nowych stanowisk zespołu kompensacyjnego ZK-1 i ZK-2 w technologii tradycyjnej „na mokro” wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej z rur żeliwnych, służącej do odbioru wód opadowych z w/w mis olejowych oraz montażem separatora oleju i przepompowni wód deszczowych.

Opis wykonanych prac

Zakres prac obejmuje wykonanie posadowienia pod stanowiska postojowe dla transformatorów mocy i pod budynek magazynowy wraz z wykonaniem instalacji drenażu i odwodnienia oraz instalacji elektrycznych stanowisk postojowych i budynku magazynowego.

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących stanowisk i wykonanie nowych stanowisk zespołu kompensacyjnego ZK-1 i ZK-2 w technologii tradycyjnej „na mokro”.

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian budynku rozdzielni systemem dociepleń z warstwą izolacyjną ze styropianu, docieplenie dachu płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z pokryciem połaci dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich i systemu rynnowego z blachy tytanowo – cynkowej oraz wykonanie opaski chodnikowej wokół budynku.

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie dwóch fundamentów pod słupy typu 024 ON120+2,5 i SW 24 ON120 w technologii tradycyjnej „na mokro” metodą studniarską z zastosowaniem kręgów żelbetowych o średnicy Fi 1800 mm.

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie docieplenia elewacji budynku, wymianę obróbek blacharskich, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz inne drobne prace budowlane remontowe.

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane remontowe związane z zabezpieczeniem systemu odwodnienia.

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie zespołu kompensacyjnego, stanowiska baterii kondensatorów, kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych i PVC, studni betonowych, montaż separatora oleju ECOL-UNICON, montaż systemu rozsączania  D-Raintank firmy FUNKE, demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia betonowego, demontaż i utylizacja istniejących dróg, wykonanie nowych dróg z kostki brukowej na podbudowie wraz z krawężnikami.