Wykonanie fundamentów studniowych


Turów, Polska

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie dwóch fundamentów pod słupy typu 024 ON120+2,5 i SW 24 ON120 w technologii tradycyjnej „na mokro” metodą studniarską z zastosowaniem kręgów żelbetowych o średnicy Fi 1800 mm.