Stworzenie aplikacji dla systemów Android oraz iOS


Opis wykonanych prac

Stworzono aplikacje na systemy Android i iOS, które pozwalają na korzystanie z internetowego serwisu klienta na urządzeniach mobilnych.

Przygotowanie tabletów do instalacji aplikacji.

Technologie wykonania

  • PhoneGap
  • Android
  • iOS