Przebudowa układu odwodnienia


Pasikurowice, Polska

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane remontowe związane z zabezpieczeniem systemu odwodnienia.