Przebudowa i rozbudowa stacji 110/20 kV


Legnica, Polska

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie zespołu kompensacyjnego, stanowiska baterii kondensatorów, kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych i PVC, studni betonowych, montaż separatora oleju ECOL-UNICON, montaż systemu rozsączania  D-Raintank firmy FUNKE, demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia betonowego, demontaż i utylizacja istniejących dróg, wykonanie nowych dróg z kostki brukowej na podbudowie wraz z krawężnikami.