Prefabrykowane stanowiska


Pasikurowice, Polska

Opis wykonanych prac

Zakres prac obejmuje wykonanie posadowienia pod stanowiska postojowe dla transformatorów mocy i pod budynek magazynowy wraz z wykonaniem instalacji drenażu i odwodnienia oraz instalacji elektrycznych stanowisk postojowych i budynku magazynowego.