Obiekt Blachprofil 2 – Grojec (Alwernia)


Grojec, Alwernia, Polska

Opis wykonanych prac

Nieprzerwalnie od 2011r. Milenium IT prowadzi ścisłą współpracę z firmą Blachprofil 2. Na jednym z obiektów w Grojcu należącym do w/w firmy wykonana została m.in. rozbudowa systemu monitoringu, budowa serwerowni i okablowania strukturalnego, a także system ochrony obwodowej OPTEX/Risco. Współpraca trwa nadal – co owocuje stałymi rozbudowami i modernizacjami.