Stacja R-Kłodzko i R-Jagodnik


Kłodzko, Polska

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących stanowisk i wykonanie nowych stanowisk zespołu kompensacyjnego ZK-1 i ZK-2 w technologii tradycyjnej „na mokro” wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej z rur żeliwnych, służącej do odbioru wód opadowych z w/w mis olejowych oraz montażem separatora oleju i przepompowni wód deszczowych.