Przebudowa rozdzielni 20 kV oraz układu potrzeb własnych


Środa Śląska, Polska

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie przewiertów pod przejścia kablowe przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia rozdzielni, demontaż i utylizacja istniejącej posadzki w pomieszczeniu rozdzielni, wykonanie kanału kablowego, wykonanie nowej posadzki betonowej malowanej farbą BETONDUR EKO, montaż szyn typu HALFEN przeznaczonych do posadowienia szaf sterujących rozdzielni, wykonanie podłoża pod posadowienie i posadowienie dwóch stanowisk prefabrykowanych TPW wraz z wykonaniem uziemienia, malowanie pomieszczeń farbą akrylową i kwasoodporną, docieplenie stropodachu wraz z montażem obróbek z blachy tytan-cynk, rynien i rur spustowych, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wykończeniem tynkiem mineralnym i cokołem z tynku żywicznego, wykonanie opaski wokół budynku rozdzielni z płytek betonowych wraz z obrzeżem betonowym.