Przebudowa stacji 110/20/10 kV R-142 Wieczysta


Wrocław, Polska

Opis wykonanych prac

Zakres robót obejmuje wykonanie przewiertów pod przejścia kablowe przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia rozdzielni, demontaż i utylizacja istniejącej posadzki w pomieszczeniu rozdzielni, wykonanie kanału kablowego z betonu z zamknięciem od góry blachą żeberkową wzmocnioną kątownikami, wykonanie nowej posadzki betonowej malowanej farbą BETONDUR EKO, montaż szyn typu HALFEN przeznaczonych do posadowienia szaf sterujących rozdzielni, demontaż i utylizację istniejących czterech zewnętrznych stanowisk TPW, wykonanie nowych murowanych ścian działowych z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej wraz z tynkiem cementowo – wapiennym.

Technologie wykonania

  • BETONDUR EKO
  • Szyny typu HALFEN