Menu


Kwalifikacje:

Certyfikat projektanta FIBRAIN DATA

W dniu 03.06.2016 Konrad Haszczyc uczestniczył w szkoleniu firmy FIBRAIN DATA. Dokument odbycia szkolenia uprawnia go do wykonywania projektów Systemu Okablowania Strukturalnego FIBRAIN DATA oraz potwierdza jego kwalifikacje w tym zakresie.

Certyfikat system alarmowy JABLOTRON

Certyfikat ukończenia szkolenia z systemu alarmowego JA-100 firmy Jablotron. Szkolenie ukończył Przemysław Buda.

Posiadane również przez:

VIDICON Sp. z o.o.

VIDICON Sp. z o.o. - generalny przedstawiciel firmy INIM ELECTRONICS zaświadcza, że Bartłomiej Juszczyk uzyskał autoryzację w zakresie montażu i serwisu urządzeń przeciwpożarowych firmy INIM.

Posiadane również przez:

Autoryzowany Instalator Systemów NAPCO SECURITY

Pan Grzegorz Struk reprezentujący firmę: Milenium-IT, ul. Legnicka 5, Kraków, uczestniczył w specjalistycznym szkoleniu z zakresu instalacji, programowania i obsługi central alarmowych serii GEMINI, EXPRESS oraz urządzeń bezprzewodowych serii LIBRA

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Pan Grzegorz Struk - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. Posiadane również przez:

 • Grzegorz Struk - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Józef Haszczyc - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Grzegorz Burda - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Jan Musiał - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Konrad Haszczyc - stanowisko eksploatacji
 • Łukasz Kraj - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Mariusz Lemiszka - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Marian Abram - stanowisko eksploatacji
 • Adam Kopeć - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Bogusław Hoły - stanowisko dozoru
 • Marian Babiak - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Szymon Wiktor - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Zbigniew Hoły - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Przemysław Buda - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Bartłomiej Juszczyk - stanowisko eksploatacji
 • Andrzej Królczyk - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Dariusz Jasieniak - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Bartek Florek - stanowisko eksploatacji i dozoru
 • Marian Szlembarski - stanowisko eksploatacji

Intel Technology Provider

Łukasz Kraj - Milenium-IT uzyskał wyróżnienie w programie Intel Technology Provider wykazując się wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do oferowania przedsiębiorstwom systemów i rozwiązań opartych na technologii firmy Intel.

Nowoczesny kosztorysant w firmie budowlanej.

Celem seminarium było podniesienie kwalifikacji w zakresie kosztorysowania za pomocą oprogramowania "ZUZIA"

Agencja Bezpiecznego Wewnętrznego – Zaświadczenie Nr 759/2009 stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych

Zaświadczenie Nr 759/2009 stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych. Stwierdza się, że Pan Mariusz Lemiszka (26 kwietnia 1976r.) odbył specjalistyczne szkolenie dla administratorów systemów/inspektów bezpieczeństwa teleinformatycznego wymagane przepisami art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.) przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sonel SA – Świadectwo wzorcowania

Przedmiot badania: Miernik parametrów instalacji typ MPI-525; Nr fabr: A90839

Niebezpiecznik – Atakowanie i Ochrona Webaplikacji