Usługi EDI

edi-konsulting

Obsługa biznesowa

Prowadzenie biznesu jest nierozerwalnie związane ze stale powiększającym się obszarem wymiany informacji, dokumentacji i danych.

Obciążenia związane z koniecznością obsługi manualnej, przetwarzaniem danych oraz archiwizacją tej strefy generują powiększające się koszty obsługi administracyjnej oraz zwiększają ryzyko powstawania błędów. Rozwiązaniem eliminującym niedoskonałości i ryzyko powstania błędów jest komunikacja z parterami biznesowymi przy pomocy Electronic Data Interchange.  

Rozwiązanie to wprowadza nowy pod względem jakościowym standard wymiany danych z partnerami oraz obniża koszty wynikające z prowadzenia korespondencji.

Zasięg międzynarodowy

Jeśli Twój partner biznesowy z którym wymieniasz dane na terenie Polski lub zagranicą wymaga EDI – zgłoś się do nas. Kompleksowo zaplanujemy, wdrożymy i uruchomimy usługę.

Komunikacja:

FTP
AS2
X400
TGMS
GXS
OFTP2

Dokumenty:

DELFOR
DELJIT
DESADV
INVOICE

Formaty:

EDIFACT
ODETTE
VDA


Współpracujemy z firmami z Europy i całego świata:

europe-map

7

Wielka Brytania

 • TOYOTA
 • HONDA
 • ZF
 • JTAKT
 • NISSAN
 • IT Automotive
 • TREVES

4

Polska

 • TOYOTA
 • Johnson Controls
 • AUNDE
 • GROCLIN

2

Francja

 • TOYOTA
 • RENAULT

9

Niemcy

 • BENTELER
 • PORSCHE
 • OPEL
 • BMW
 • VOLKSWAGEN
 • AUDI
 • NEDCAR
 • LAMBORGHINI
 • GESTAMP

1

Turcja

 • TOYOTA

1

Czechy

 • TPCA

2

Włochy

 • LEAR
 • AUNDE

1

Mołdawia

 • LEAR

3

Hiszpania

 • NTN
 • MagnaPowerTrain
 • NISSAN

1

Słowacja

 • VOLKSWAGEN

1

Rosja

 • NISSAN

3

Chiny

 • NEDCAR

Filipiny

 • LEAR

Meksyk

 • MagnaPowerTrain


Czym jest EDI

Electronic Data Interchange EDI jest to ustandaryzowane przesyłanie komunikatów w wersji elektronicznej pomiędzy różnymi systemami komputerowymi. Komunikaty są cyfrowymi odpowiednikami dokumentów logistycznych, handlowych lub administracyjnych występujących w wersji papierowej.

Dlaczego EDI

Celem EDI jest przyspieszenie wymiany danych pomiędzy różnymi systemami bez udziału człowieka. Proces EDI danych pozwala szybko, stabilnie i bezbłędnie wymieniać informacje logistyczne, finansowe oraz handlowe poprzez nowoczesny system.


Schemat komunikacji w przykładowym systemie EDI

edi-schemat1

Korzyści z struktury EDI

 • redukcja kosztów
 • pełna automatyzacja wymiany dokumentów biznesowych
 • szybkość przekazu i przetwarzania
 • skrócenie cyklu sprzedaż-fakturowanie-zapłata
 • eliminacja barier językowych
 • usprawnienie organizacji i obiegu informacji
 • wzmocnienie więzi między partnerami
 • usprawnienie cyklu logistycznego – redukcja zapasów, procedury JUST-IN-TIME
 • poprawa konkurencyjności firmy – sprawna obsługa klienta
 • zwielokrotnienie efektów inwestycji informatycznych i telekomunikacyjnych.
 • bardzo krótki czas wymiany danych (liczony w godzinach lub minutach),
 • eliminacja błędów w ręcznym wprowadzaniu danych
 • automatyzacja składania zamówień i fakturowania,