Research and development projects

co-financed from the European Union funds

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Lower Silesian Regional Operational Program for 2014-2020 - grant agreement no.: RPDS.01.02.01-02- 0007/15-00

The Warsaw Project

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków unii europejskiej, europejskiego funduszu rozwoju regionalnego/ europejskiego funduszu społecznego.

UE Projects
Lower Silesian project
The Warsaw Project

As a mainstream company focused on new innovative technologies and solutions MILENIUM.IT takes care of the research potential and develops it adapting to market changes through available tools and technical capabilities.


Based on the staff of engineers and programmers, the company conducts R&D works focused on software development and production solutions, in which IT can support innovation and create added value.

We implement innovative solutions in order to:

  • Develop our own IT products in response to specific market demands
  • Implement the orders of a group of enterprises using the potential of innovative tools,
  • Create computing centers for data storage and processing in the context of IA
  • Verify written solutions and algorithms through the results of neural networks

Research carried out by the research department covers the following areas:

  • Process innovations, including B2B communication, communication with systems (WEBEDI, EDI, SAP),
  • Building awareness of access to environmental solutions by creating a platform for estimation in construction
  • Research into the area of digital data exchange in the field of BIM technology development
  • Researching the area of intelligent project management, aiming at functional changes of Facility Management processes,
  • Methods of increasing efficiency through digital tools supporting productivity, health monitoring and streamlining logistics

We work with industry leaders and renowned research centers such as the Cracow University of Technology.

Contact us


HQ Rabka-Zdrój

ul. Sądecka 33D/35

34-700 Rabka-Zdrój

tel: +48 18 540 5800

Oddział Dolnośląski

ul. Ślężna 118 lok. 106

53-111 Wrocław

tel: +48 12 444 1445

tel: +48 794-305-308

Branch in Mazowsze

ul. Baonu Zośka 8

05-092 Łomianki

tel: +48 22 535 3544

The title of the project:

Development of research and development of MARIUSZ LEMISZKA MILENIUM-IT by establishing a R&D Center


Project description:

The aim of the project is to develop by MARIUSZ LEMISZKA MILENIUM-IT R&D activities as a result of the creation of the Research and Development Center (RDC), which is an organization-separated department of the company. RDC will specialize in carrying out R&D works in the field of innovative system solutions for the services sector, including the construction, IT and tele-energy sectors.

Based on the know-how developed by our own staff, in cooperation with national research centers and business partners, CBR will conduct research on new concepts of designing and using IT technologies. Due to the previous experience and identified market demand, the strategic direction of MILENIUM-IT development will be strengthening the company's potential by launching intelligent, comprehensive, highly advanced ICT systems on the market with unprecedented functionality. Their innovativeness will be determined by the proprietary, innovative models and technological concepts developed by the company, as well as new, attractive business solutions, allowing for significant modification and automation of organizational processes, increase of productivity, efficiency and profitability of work.

Creating a CBR is an opportunity for the Applicant to implement development plans. Implementation of the project will accelerate the achievement of this goal (thanks to the support of EU funds, modern, high-performance devices, such as a computing server, computers, RFID gates, will be purchased necessary to carry out R & D works) and will open the company's perspective to conduct new, more advanced R&D works and, consequently, strengthening the market position. As a result of the project, MARIUSZ LEMISZKA MILENIUM-IT will launch an innovative system for measuring work efficiency.


Project start date: 01/04/2016
Project end date: 31/12/2017
The total value of the project: 1 306 879,21 PLN
The value of eligible costs: 1 198 177,96 PLN
The total value of co-financing the project from the EU funds for the years 2014-2020 amounted to: 923 508,76 PLN.

The title of the project:

Przeprowadzenie badań i stworzenie inteligentnego środowiska doradczo-analitycznego konsolidujacego wymianę doswiadczeń branżowych I wspomagającego zarządzanie budową energooszczędnych i ekologicznych inwestycji w oparciu o innowacyjne algorytmy


Project description:

W ramach wnioskowanego projektu firma MILENIUM-IT zamierza przeprowadzić prace B+R na terenie województwa mazowieckiego. Ponieważ nasza firma aktywnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań dedykowanych m.in. branży budowlanej, obiektem badań jest obszar zwiększenia produktywności zasobów i efektywności czynników determinujących proces budowy energooszczędnych inwestycji budowlanych konsolidowanych poprzez inteligentny algorytm wykonawczy. Niniejszy projekt zakłada realizację zadań badawczych w dziedzinie informatyki i pokrewnych. W ich wyniku poszerzony zostanie stan wiedzy i wyeliminowany zostanie element niepewności w odniesieniu do algorytmiki, teorii baz danych oraz zagadnienia graficznych interfejsów użytkownika. Wyniki prac zaplanowanych w ramach niniejszego projektu posłużą do budowy wysoce innowacyjnego narzędzia skierowanego do takich odbiorców jak: inwestor, architekt, kierownik budowy, specjalista, firmy budowlane. Poszukiwanie inteligentnego algorytmu wykonawczego, który pozwoliłby na stworzenie narzędzia jest odpowiedzią na potrzebę naszego przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na skalę światową. Projekt obejmuje sześć faz badań przemysłowych, które będą realizowane w latach 2017-2018 przez zespół składający się z 14 wysoce wykwalifikowanych pracowników B+R. W ramach projektu Wnioskodawca zakupi środki trwałe niezbędne do jego realizacji. Główne zamierzenia projektu tom.in:stworzenie systemu opartego na sieci rozproszonej do asymilacji i konwertowania danych z systemów oferentów,zbudowanie narzędzia analitycznego udostępniającego oferentowi po zakończeniu postępowania pozycjonowanie jego oferty w obszarach cena, termin płatności, jakość ofert, ekologia, energooszczędność opartego na sieciach semantycznych,stworzenie algorytmu analizującego w oparciu o oddziaływanie środowiskowe kryteria doboru infrastruktury technologicznej, zasobów ludzkich, zasobów finansowych uwarunkowanie do podjęcia optymalnej decyzji o kształcie inwestycji.


Project start date 01.01.2017 r.
Project end date 30.09.2018 r.
Total value of the project: 3 563 250,00 PLN
Value of eligible costs: 3 397 000,00 PLN
The total value of co-financing the project from the EU funds for the years 2014-2020 amounted to: 2 554 204,30. PLN