Sponsoring Klubu Sportowego

7 lutego 2014

Firma Milenium-IT zobowiązała się do sponsorowania Klubu Sportowego „Wulkan” reprezentowanego przez: Pana Michała Godynia (prezes), a także Pana Rafała Janowicza (v-ce prezes). W ramach umowy sponsoringu Milenium-IT przekaże na rzecz klubu kwotę: 4 000 zł.

Wykonanie przepustów dla przejść kablowych pod rozdzielnice w przebudowywanym budynku stacyjnym

6 lutego 2014

Zakres usługi obejmuje:

  • demontaż istniejących posadzek,
  • wykonanie przewiertów pod przepusty kablowe,
  • przy użyciu wiertnicy o średnicach wymaganych przez inwestora,
  • wykonanie wzmocnienia przewiertów,
  • wykonanie uszczelnienia przewiertów,
  • ustawienie modułowe rur przepustowych pod szafy rozdzielni,
  • wykonanie izolacji wewnętrznych,
  • wykonanie nowych posadzek,
  • montaż szyn Halfen pod szafy rozdzielni.
  • Wykonujemy również wewnętrzne kanały kablowe metodą tradycyjną.

Czytaj dalej..